@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Şarlatanlık. Orada Namaz mı Kılınır
Gün geçmiyor ki, Müslümanlara zarar verecek bir görüntü oluşmasın. Takke, sarık, cübbe takmış bir takım kişilerin orada burada, yolda, bayırda, tren yolunda kavşaklarda , otoban üzerinde, araç üstünde secde serip namaz kılma eylemleri içinde bulunmalarının tek kelime ile karşılığı ŞARLATANLIKTIR.
Bilinçli bilinçsiz, akıllı ya da deli her neyse bu tiplerin yaptıkları sadece Müslümanın saygınlığını, gerçekten ibadet eden insanları alaya aldırmak için yapılmış özel gösterilerdir. Ve her gün medyada sıkça rastlanan bu duruma Din de etkili olan kurumun sesssizliği de düşündüren bir durumdur.
Trafiği aksatacak şekilde, insanların geçişlerine engel olacak şekilde ferdi olarak namaz ritueli içinde bulunan bu kimseleri öncelikle Karayolları Trafik kanununa göre cezalandırmak lazım. Kabahatlar kanununa göre cezalandırmak lazım. Yolcu taşıyan ve belirli saatlere uygun hareket etmek isteyen tramvay, otobüs vs nin geçisiine engel olduğu için de vediği zarar ayrıca tahsil edilmelidir.
İslam Dini yol üzerinde dahi oturulmasına müsaade etmezken yol üzerinde namaz kılınması hengi dini kurala uyar, tartışmak lazım. Dine zarar veren bu insanalrın cezalanadırılması lazım.

İlmihal kitapları namaz kılınmayacak yerleri sayarken peygamber efendimiz aleyhisselam'ın şu hadisine dayanarak bunları sıralar.
Zeyd b. Cübeyre'den, o da Dâvud b. Husayn'dan, o da Nâfî'den, o da İbn Ömer (r.a.)'dan rivayet etmiştir: "Şüphesiz ki, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz şu yedi yerde namaz kılınmasını yasakladı:
1- Çöplükte kılınmaz.,(Namaz sadece temiz olunan yerlerde kılınır)
2- Hayvan kesilen yerde (mezbaha), Kan ve leşin olduğu yerlerde 
3- Kabristanda ve Kabirlere doğru namaz kılmak da mekruhtur.
4- Yol ortasında,
5- Hamamda,
6- Develerin ( Hayvanların )(bugünkü şehir şartlarında otoparklarda) çöküp yattığı yerlerde,
7- Beytullah'ın damında...[495]

Ve dini otoriterler namaz kılınmayacak yerleri şöyle sıralamıştır
 • Hamamda
 • Tuzlada
 • İnsan karşısında
 • Açık kapı karşısında
 • İnsanların, araçların geçtiği yerlerde onlara zorluk verecek şekilde namaz kılınırsa haramdır.
 • Ateş ve lamba karşısında
 • Mutfakta
 • Ateşlik olan her yerde
 • İdrar edilen kuyu ve çukur karşısında
 • Ruhu olan şeylere ait resim ve heykellerin karşısında; ancak bunların üstü perdeyle örtülürse mekruh olmaz
 • Cünüp olan kimsenin bulunduğu odada
 • Namaz kılanın yüzüne karşı olmasa bile resim bulunan yerde
 • Mezar karşısında
 • Mezar üzerinde
 • İki kabir arasında
 • Mezarlıkta
İşte dinde olmayanı dinde imiş gibi göstererek olur olmaz yerleri secdegah yapanlar gaflet , hıyanet içindedir. islam dinine zarar vermektedir. Ve orada sözde ibadetlerini yaparken insanların tepkilerine, dillerinden çıkan hoş olmayan sözlere muhatap olmaları da hak ettikleri bir davranış olup, bunlara sebep oldukları için kıldıkları o namazın yüzlerine çarpılacağı günü de beklemelidirler. 
İşte gösteriş için namaz kılanlarla ilgili ayet ve hadisler
"Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar." (Nisâ Sûresi 142)
"Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır." (Mâide Sûresi 58)
"Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır." (Meryem Sûresi 59)
"Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.” (Müddessir Sûresi 43)
"Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar." (Mâ'ûn Sûresi 4-6)
Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:
“Kişi rükû ve secdesini tam yaparak namazı güzel bir şekilde edâ ederse namaz o kişiye:
«–Beni muhâfaza ettiğin gibi Allâh da seni muhâfaza etsin!» der. Namaz yükseltilir.
Kişi rükû ve secdesini tam olarak yapmaz, namazını güzelce edâ etmezse namaz ona: 
«–Beni zâyî ettiğin gibi Allâh da seni zâyî etsin!» der. Namaz, eski elbisenin dürüldüğü gibi dürülüp adamın yüzüne çarpılır.”

@erolkaranet - 20.09.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.