@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner

PMYO Adaylar İçin Süreç Nasıl İşleyecek.Binlerce gencin hayalini süsleyen  polis olmanın imkanlarından biri olan Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) başvurular geçtiğimiz günlerde bitti. Bundan sonraki süreçte adayları ne bekliyor konusu merak edilir oldu. Sayfamızda bu süreci anlatmaya çalışacağız.

 • Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 
 • Adayların ikamet illerine göre Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacak,
 • Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar veya benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. 
SINAV ESASLARI 

 • Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. 
 • Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. 
 • İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

Sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler; 

 • a) Aday Başvuru Belgesi
 • b) Aday Sağlık Bilgi Formu
 • c) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı,
 • d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
 • e) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar. 
 • f) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. 
 • g) Sınav Giriş Belgesi
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ 

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler. 

UYARI: Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir. 

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI 

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

UYARI: Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır. 

MÜLAKAT SINAVI 

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. 

Değerlendirmede adayın; 

 1. Konu hakkında bilgi düzeyi, 
 2. Kendisinden istenileni kavrama,
 3. Özgüveni, 
 4. İfade etme yeteneği,
 5. Beden dilini kullanma becerisi, 
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.


Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir