@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner

Peygamber Şehrine Sinema Projesi Geri TeptiAmerika ve Avrupa'nın kukları olduğu gün yüzüne çıkan Suudi Arabistan'daki Medine şehrine yapılacak denilen 10 adet sinema projesi gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam'ın kabri şeriflerinin de bulunduğu ve Müslümanlarca kutsal sayılan şehirlerin ikincisi olan Medine-i Münevvere şehrine 10 adet sinema yapılacağı duyurulmuştu.

Medine Belediye Başkanlığınca sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda, Medine-i Münevere'deki  Kral Salman Yolu üzerinde bir 'Bulvar Yürüyüşü' projesinin kurulduğunu duyurulmuş ve buraya 10 adet sinemanın yapılacağı belirtilmişti.

Bu paylaşımın ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin dini otorilerince de "Mescid-i Haram sayılan bölge içerisinde kesinlikle böyle bir çalışmanın yapılamayacağı, kararın gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi" yönünde aşırı bir öfke oluşunca Suudi yetkilileri, yapılan paylaşımın yanlış anlaşıldığını, böyle bir çalışmanın Haram olarak belirlenmiş sınırlar içinde yapılmayacağını dile getirdiler. 

Haber @erolkaranet

Ansiklopedik Bilgi 

Medine'deki Harem Bölgesi

Mekke gibi Medine’nin de bir haremi vardır ve bu saha Zülhuleyfe yakınlarındaki Âir (Ayr: عير) dağıyla Uhud dağı ve Küçük Sevr dağı arasında kalan bölgedir. Âir, Mescid-i Nebevî’nin yaklaşık 8 km. güneyinde, Sevr ise 8 km. kuzeyindedir.
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, “Medine’nin Âir dağından şuraya kadar uzanan sahası haremdir. Kim Medine’nin bu haremi dahilinde Kitap ve Sünnet’e aykırı bir iş yapar veya ehl-i bid‘ata yardım ederse Allah’ın azabı, meleklerin lâneti ve bütün halkın nefreti onun üzerine olsun...” (“Feżâʾilü’l-Medîne”, 1) buyurmuştur.
Ṣaḥîḥ-i Müslim’deki rivayette, bu hadiste “şuraya kadar uzanan saha” diye müphem bırakılan sınırın Sevr dağı olduğu ifade edilmektedir (“Ḥac”, 467).
Bazı müellifler Medine’de Âir ve Sevr adında dağlar bulunmadığını, bunların Mekke civarında yer aldığını iddia ederlerse de bu yanlıştır. Çünkü Mekke’de olduğu gibi Medine civarında da Sevr ve Âir adlı dağlar vardır. Bazı âlimler Medine’nin hareminin Mekke’nin haremi gibi olmayıp harem kelimesinin Medine için tâzim ve saygı mânasında kullanıldığını, ağaç kesmek, ot yolmak ve avlanmak gibi yasakların hicretten bir müddet sonra kaldırıldığını ve bu tür faaliyetlerin serbest bırakıldığını söylerler. (Kaynak : Diyanet İslam Ansiklopedisi

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir