@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Kur'an-ı Kerim'den Dualar • Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz ki sözümü anlasınlar. (Taha 20/25-28) 
 • Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim! (Mü'minun 23/97-98) 
 • Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardımcı bir güç ver! (Isra 17/80) 
 • Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen, ağırlayanların en hayırlısısın. (Mü'minun 23/29) 
 • Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işleri yapmamı nasip et. Neslimden gelenleri de iyi kimselerden eyle. Ben sana döndüm ve elbette ki Müslünmanlardanım. (Ahkaf 46/15) 
 • Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işler yapmamı nasip et. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat! (Neml 27/19) 
 • Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz! Duamı da kabul eyle! (İbrahim 14/40) 
 • Rabbim! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum! (Hud 11/47) 
 • Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. (Kasas 28/16) 
 • Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! (A'raf 7/151) 
 • Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın. (Mu'minun 23/118) 
 • Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır! (Nuh 71/28) 
 • Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır. (Enbiya 21/112) 
 • Rabbimiz! Biz iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi cehennem azabından koru! (Al-i İmran 3/16) 
 • Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Bizi şahitlerden yaz! (Al-i İmran 3/53) 
 • Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet ver. Lütfu en bol olan sensin. (Al-i İmran 3/8) 
 • Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. (Al-i İmran 3/9) 
 • Rabbimiz! Gerçekten biz, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber'i) işittik ve hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Rabbimiz! (Al-i İmran 3/193) 
 • Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiklerini bize de ver ve kıyamet gününde bizi rezil etme! Şüphesiz sen sözünden caymazsın! (Al-i İmran 3/194) 
 • Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! (Kehf 18/10) 
 • Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi affet, bize acı! Sen, merhametlilerin en hayırlısısın! (Mü'minun 23/119) 
 • Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr 59/10) 
 • Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. (Mümtehıne 60/4) 
 • Rabbimiz! Şüphesiz ki bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da sen bilirsin. Çünkü yerde de, gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. (İbrahim 14/38) 
 • Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! (Furkan 25/74) 
 • Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövebemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin! (Bakara 2/128) 
 • Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahitette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! (Bakara 2/201) 
 • Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü'minleri bağışla! (İbrahim 14/41) 
 • Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, sabit kıl ayaklarımızı ve kafir topluma karşı bize yardım et! (Bakara 2/250) 
 • Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, Müslüman olarak al canımızı! (A'raf 7/126) 
 • Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutuma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Bakara 2/286) 
 • Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı sabit kıl; Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Al-i İmran 3/147) 
 • Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. (A'raf 7/23) 
 • Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı devamlıdır. (Furkan 25/65) 
 • Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (Mü'min 40/7) 
 • Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin fitnesine düşürme, bizi bağışla! Rabbimiz! Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin! (Mümtehıne 60/5) 
 • Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin! (Tahrim 66/8) 
 • Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. (Fatır 35/34) 
 • Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Peygamberlere selam, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. (Saffat 37/180-182) 
 • Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (A'raf 7/47)
@erolkaranet - 24.09.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.