@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hizmet Tespit Davası İçin Dilekçe Örneği
Hizmet Tespit Davası İçin Dilekçe Örneği


.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
.........................................................

DAVACI   :ADI SOYADI
TC NUMARASI    
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA ADRESİ

VEKİLİ      :AVUKAT....
TC NUMARASI    
BARO SİCİL NOSU
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA ADRESİ

DAVALI         :.ADI SOYADI / UNVANI
TC NUMARASI   Biliniyorsa
ADRESİ                Biliniyorsa
TELEFONU          Biliniyorsa
EPOSTA ADRESİ Biliniyorsa

DAVA : HİZMET TESPİTİ

KONU : Müvekkilimiz .......'ın ....... tarihinden ....... tarihine kadar geçen süre içinde davalı ................... şirketinde sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR 

  1.  :............. sigorta sicil numaralı müvekkilimiz ..................... tarihleri ile ................... tarihleri arasında davalı şirkette işçi sıfatı ile çalışmış bulunmaktadır.
  2. Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir.
  3. Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SSK Kurumuna müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz davalı şirkete yazılı olarak başvurmuş ise de ......şirketin ../../..... tarih ve ........ sayılı yazısı ile müvekkilimizin adı geçen şirkette  ..... yılında sigortasız olarak toplam ........ gün puvantajlı çalışmış olduğu bildirilmiştir.
  4. Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.
  5. SSK ..... Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
YASAL NEDENLER: İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : İş Yeri Yazısı, Sigorta Yazışmaları, Sigorta Dökümü, Tanık Beyanları, Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : 
Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimiz .......'ın davalı şirkette yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ....... tarihi olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırılmasına müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av..................

@erolkaranet - 16.09.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.