@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi EKİP NedirEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM), adli olayların iş ve işlemlerini takipte kullanılacak 'EKİP' projesini hayata geçirdi.
EGM, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren adli olayların iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve üretilen verilerden istatistiki raporların elde edilmesini sağlayacak güvenli ve ortak bir bilgi sisteminin oluşturulması amacıyla PolNet üzerinde Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi (EKİP) hazırladı.
Ülke genelinde hayata geçirilen EKİP projesi ihbar, olay, sorgulama, eşkâl, gözaltı, aranan şahıs, adli evrak, kayıp şahıs, bulunan şahıs, kabahat, illegal örgüt, yoklama-bakaya ve koordinasyon olmak üzere on üç modülden oluşuyor.
Proje, PolNet üzerindeki diğer proje verilerinden ve yapılan protokoller kapsamında dış kurumların verilerinden güvenli ortamda bilgi sağlıyor. Yeni ihtiyaçlar olması halinde geliştirilebilir ve genişletilebilir özellikte.
Proje ile mevsimsel ve dönemsel suçlar, suçların yoğunlaştığı yerler, risk grupları, birbirini tetikleyen suçlar tespit edilebiliyor. Proje, suç ve kabahatlere ilişkin olaylarda polis tarafından yürütülen iş ve işlemlerin vatandaşlara eşit, daha hızlı ve kaliteli sunulmasını sağlayacak, keyfi uygulama ve suiistimalleri engelleyecek. Bununla birlikte proje sayesinde kurumsal hafıza oluşturulacak, hizmet içi eğitim süreleri kısalacak, hatalı veri girişleri önlenerek iş kolaylığı, motivasyon ile iş gücü ve kırtasiye tasarrufu elde edilecek.
Vatandaşların emniyet birimlerine müracaatları sonrası dosyaları hakkında belirli aralıklarla kısa mesaj ile bilgilendirilmesi amacıyla "Polise müracaat eden mağdurların kısa mesaj ile bilgilendirilmesi projesi" adli işlem yapan tüm emniyet birimleri tarafından kullanılabilmesi için Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi uygulamasına entegre edilerek kullanılmaya başlandı.
2021 Eylül ayında yapılan güncelleme ile Adli işlem yapan amirliklere müracaatta bulunan tüm müşteki/mağdur vatandaşlara kısa mesaj ile bilgilendirme isteyip istemediği sorulacak ve işlemler bu doğrultuda yapılacak.

@erolkaranet -30.09.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.