@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Eczane Logolu Dubalar Dükkan Önüne Konulabilir mi ?
Yasak olmasına rağmen ve cezai müeyyide ile önlenmesi mümkün iken idarecilerin göz ardı ettiği yol ve kaldırımlara konulan eşyaların önlenememesi bir çok sıkıntılara yol açmaktadır. Herksin bina ya da işyeri önlerine koydukları eşyalar çeşitlilik arz ederken, bir çok işyeri hem reklam olması hem dikkat çekmesi ve hem de işyeri önlerine park edilmesini önlemek için bayraklı dubalar koymaktadır.

Bu modaya kapılan işyerlinden biri de eczaneler olmaktadır. Bugün bir çok eczane dükkan önlerine eczane yazılı bayraklı dubalar koyarak normalde kabahatler kanununa göre suçu işlerken diğer yandan meslek mevzuatı gereği de suç sayılmaktadır.

Eczacılar Odasından edinilen bilgilere göre, "mevzuat gereği, üzerinde "eczane" ibaresi veya "eczane ismi" yazan park yapılmaz levhaları tespit edildiği takdirde bahsi geçen eczanelere cezai işlem yapılabileceği" belirtildi. 

Dubalarda eczanenin adı değil de, sadece "eczane" ibaresi olması durumunda dahi cezai işlem uygulanabileceği, bu cezadan kurtulmanın tek yolunun "eczane önüne konulan park yapılmaz dubalarında, eczaneyi ifade edecek hiçbir ifadenin olmaması" gerektiği belirtildi.

Sık sık bu konuda eczanelerin uyarıldığı, cezaya girmemeleri için haksız rekabete sebep olacağı için cezai müeyyide kapsamnıa girmek istemeyenlerin bu tür bir girişime başvurmamaları istenildi.

Konu hakkında edinilen bilgide şu bilgiler verildi.

"ECZANE TABELALARI HAKKINDA

12 Nisan 2014 tarih 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin Eczane ismi, levhası ve vitrini başlığı altında;

"MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz." denmektedir.

Söz konusu madde uyarınca  eczane vitrin ve cephesindeki "Eczane " tabelaları haricinde, yönlendirme amaçlı olarak sokak ve  caddelere seyyar veya sabit olarak konulan tabelalar, üzerinde eczane ibaresi veya eczane ismi yazan park yapılmaz levhaları tespit edildiği takdirde bahsi geçen eczanelere cezai işlem yapılır."

 

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.