@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Bina Önlerine, Yollara Duba, Sandalye, Pano Koymak Yasal mı ?
Dükkan Önüne Duba, Huni, Kasa Koymak Yasak Mı?

Bina sakinleri ve dükkan işletmecileri tarafından zincir, duba ve beton gibi engellerle izin alınmaksızın yolların kapatılması'nın suç olduğunu biliyor muydunuz?.
Hemen hemen her sokak ve caddede bina ve dükkan önlerindeki yol kenarlarının bina sakinleri ve özellikle dükkan işletmecileri tarafından zincir, duba ve beton gibi engellerle kapatılması suçtur. 
Ülkemizde çok sık olarak işyerlerinin önlerine reklamlı dubalar, mantarlar ve zincirlerle bu alanlara araç park edilmesinin yasaklandığı görülmektedir. Bu şekilde bir yasak koymaya ilgili kişilerin yetkisi olmadığı gibi kamusal alanın vatandaşlar açısından herhangi bir izin olmaksızın kısıtlanması da ayrıca suç teşkil etmektedir. Bu alanlara izin alınmaksızın konulan tabela, duba gibi eşyalar Kabahatler Kanunu açısından da cezai işlem gerektirmektedir. Bu kısıtlama yasağının tek istisnası, ilgili kişilerin haklı gerekçelerle belediyeye müracaatı ve öngörülen işgaliye vergisinin ödenmesi olup ancak bu şekilde bu alanlara müracaat sahiplerinin belirtilen şekilde tasarrufuna izin verilebilmektedir.

.Binan Önüne Duba Koymak Yasal Mı ?

Ancak, zincir, duba, beton gibi engellerle bina önlerinin kapatılmasının özel mülk ve kamuya ait yer olmasına  göre suç olup olmayacağının değişmektedir.
Bahsedilen araç park yerleri ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre taşınmaza ait olan alanlardan yerlerden ise buralar özel mülk olduğu için bu kısımlar üzerindeki tüm tasarruf hakkı bu binanın kat maliklerine aittir. Yani kat malikleri dilerse kendilerine, dilerse tüm sokak sakinlerine tahsis edebilir, yabancı araçların girişlerini engelleyebilir, hatta ücretli hale dahi getirebilir. Ancak bu alanların kamusal alan olarak tabir edilen, cadde kenarları, kaldırım gibi yerlerden olması halinde kurumların izin verdiği ölçüde tüm vatandaşların buralardan eşit şekilde yararlanma hakkı vardır. Bu nedenle apartman sakinleri ya da işyeri sahipleri tarafından bu alanların kullanımının kısıtlanması yasal olarak mümkün değildir. Böyle bir durumda, yani yollar kamuya ait ise; yol kenarına duba, taş, saksı vb. engeller koymanız 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna göre yasaktır ve cezai yaptırımı vardır.

Yol Kenarına Duba Koyma Cezası

Kamusal alanlar olarak tabir edilen ve park yasağı, yangın musluğu bölgesi gibi nedenlerle park sınırlaması olmayan tüm sokakların araç parkı için ayrılmış bölümlerini eşit şekilde kullanma hakkı olan vatandaşların bu hakkının kısıtlanması yasalara ve sosyal devlet anlayışına aykırı olduğu gibi, ayrıca suç teşkil etmekle, herhangi bir izin alınmaksızın bu yerlerin ilgili esnaf tarafından dubalarla kapatılması durumunda da kolluğa müracaat ederek ilgililer hakkında Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yaptırılır
Ben kendi aracını park edeyim benim müşterim aracını park etsin gibi ve benzeri nedenlerle duba koyan kişiye duba koyan dükkan sahibine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 14/1-A’dan 2021 yılı için 652.00 Türk Lirası trafik cezası yazılır.
652.00 Türk Lirası  duba bırakma trafik cezasını; bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde; duba koyma trafik cezası 1/4 oranında İndirime gider ve 489.00 Türk lirasına düşer.

Kime ya da Nereye Şikayet Etmeli

Karayolları trafik kanuna göre kaldırımlar, yollar kamuya yani yerel yönetimlere aittir. Yaya ve araç trafiğini düzenleme ve yaya kaldırımları hususu emniyetin ve belediyelerin sorumluluğundadır. Vatandaş tarafından bu yolların veya kaldırımların üzerine engel konması polisin denetimine tabiidir. Bu yolların kullanımı şahsa münhasır değildir, umuma aittir. Hiç kimse kaldırımı ya da evinin önündeki yolu istediği gibi sahiplenemez. Sokak aralarına trafik zabıtası bakar, eğer trafik zabıtası yok ise polis ya da jandarma denetler. Trafik polisi güvenlik bakımından sokak arasındaki yollara da müdahele eder.”

14/1-A Nedir?

14/1-A: Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dahil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmaktır.

KTK MADDE 14/1-A CEZA PUANI

Yol kenarına yol üzerine engel bırakan bu bağ koyan ve benzeri metal yerleri bırakan kişinin ehliyetine 10 ceza puanı eklenir.

Yol üzerine Engel Bırakılması

Yol üzerine engel bırakılması halinde; bu engeller görevli trafik zabıtası tarafından kaldırılır. Eğer ki; bırakılan engel yola zarar vermişse, nakliye ücretleri gibi ücretleri mevcutsa, bu masraflar; yola engel koyan kişiden tahsil edilir.

Konuyu özetleyecek olursak; yol üzerine, yol kenarına, kendi aracınızı Park edebilmek için veya  farklı nedenlerle olsun; kesinlikle; engel, duba gibi cisimler bırakmayın. Kamuya ait olan bu yollar; tüm vatandaşlarımıza aittir ve herkesin kullanım hakkı vardır.

Kafelerin Kaldırımlara Masa, Sandalye ve Çit Koymaları Yasak Mı ?

Evet yasaktır. Tıpkı cadde ve sokaklar gibi kaldırımlarda kamusal alan ve kamu malı sayıldığı için otobüs durağı vs… yine masa, sandalye koymak ve çit örme gibi hakları yoktur. Dükkan Önüne Araç Koyulmasını istemeyen esnafların bulundukları ilçenin belediyesi ile iletişime geçip, belirli bir alanı işgalliye ödeyerek kiralaması gerekmektedir. Belediyenin kararına göre belirli bir alan tahsis edilir veya edilmez. Kaldırımlar, sokaklar, caddeler  gibi toplu kullanım alanları halkındır, kamu’nundur. Kanunları tanımamazlık diye bir şey söz konusu olamaz. Bina, apartman ve parçaları uzantıları içinse yukarıda bahsettiğimiz kanun geçerlidir.

Bina ve Apartmanın Bir Bölümünü Kullanan Esnaf /Dükkan İçin ise Kat Malikleri Kanunu Geçerlidir.

MADDE 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; “bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

MADDE 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır;” bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

***

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki bu hükümlerden daha güçlü hükümler yönetim planında olabilir

Derleme @erolkaranet - 15.09.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.