@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Antalya Arkeoloji Müzesini Oturduğunuz Yerden GezinEvinizden işyerinizden, nerede olursanız olun istediğiniz zaman sizlere müze gezisi..Hem evinizde oturun hem de müzeleri gezerek yeni keşifler, yeni bilgiler edinin..

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seyahatseverlere sunulan ve tarihin izlerini gezip görebileceğiniz  sanal müzelerden Antalya Müzesi de bir tık uzağınızda 

ANTİK ESERLERİ SAVAŞ SIRASINDA KORUMAK İÇİN KURULMUŞ BİR MÜZE:

ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Perge Antik Kenti’nden çıkarılan heykellerin diğer eserlerden rol çaldığı Antalya Müzesi, Alt Paleolitik Çağ'dan Roma Dönem’ine kadar uzanan bir döneme tanıklık ediyor. Antalya sınırlarında yaşamış üç önemli Akdeniz antik uygarlığı Likya”, “Pamfilya” ve “Pisidya”ya adanan Antalya Müzesi, 1988’de “Avrupa Konseyi Yılın Müzesi” ödülünü aldı.

Sergilenenler arasında doğa tarihi ve prehistorya koleksiyonu, tanrı ve imparator heykelleri, mezar kültlerine ait eserler, sikkeler, mozaik ve ikonalar bulunuyor Bölgedeki çok sayıda kurtarma kazısı ve ören yeri çevre düzenlemeleri de Antalya Müzesi’nce yürütülüyor. Koleksiyonunun büyük bölümü çevre kazılardan elde edilen müzenin etnografik eserleri de bölgeden toplandı. Geniş etnografya koleksiyonunun önemli bir bölümüyse Osmanlı kültürünü anlatıyor.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen müzelerinden biri olarak kabul edilen Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserlerin her biri kendi türünün başyapıtları arasında yer alıyor. Anadolu'da insan izlerinin ilk görüldüğü yerlerden biri olan, Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarının muhteşem kentlerine ev sahipliği yapan ve insanlık tarihine sürekli tanıklık eden Antalya'nın konumu kuşkusuz bu zenginliğin ana kaynağı. Karain Mağarası'nda ortaya çıkarılan Neandertal iskeleti parçaları, Antik Çağ'ın heykeltıraşlık merkezlerinden biri olan Perga'da bulunan muhteşem heykeller, 'Yüzyılın Hazinesi' olarak adlandırılan Elmalı sikkeleri ve Antik Çağ'da yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular. St. Nicholas Kilisesi yani Noel Baba Kilisesi paha biçilemez.

Antalya Müzesi Salonları

Doğa Tarihi Ve Prehistorya Salonu

Bu salonda I.Jeolojik zamandan IV. jeolojik zamanın sonuna kadar çeşitli canlılara ait fosillerin yanı sıra Alt Paleolitik, Neolitik Kalkolitik ve İlk Tunç dönemlerine ait Karain, Hacılar, Bademağacı, Karataş-Semayük kazılarından elde edilen eserler sergilenmektedir.

Yorgun Herakles

MÖ 4. yüzyılın ünlü heykeltıraşlarından Lysippos'un yaptığı heykelin AC-2. yüzyıla ait bir kopyası olan bu parça, heykeltıraşlığıyla tanınan Perga antik kentine ait. Heykelin alt kısmı 1980 yılında yapılan kazılarda bulunmuş, üst kısmı ise 2011 yılında kaçak olarak yurt dışına kaçırılarak yurda getirilerek iki parça birleştirilmiştir. Tüm silahlara karşı dayanıklı olan Nemea aslanını dövdükten sonra sopasına yaslanan Herakles'i tasvir ediyor. Roma Dönemi'ne ait 'Herakles Farnese' olarak bilinen bu heykelin 60 nüshası olmasına rağmen Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen numunenin işçilik açısından diğerlerinden daha üstün olduğu düşünülmektedir.

İmparatorlar Salonu

Tamamı Perga antik kentinde yapılan kazılarda bulunan Roma imparatorlarının heykelleri, Roma sanatının başyapıtları arasında yer alıyor. Burada imparator heykellerinin yanı sıra Antalya Müzesi'nin simgesi olan Dansçı Heykeli de sergilenmektedir. Parça parça bulunduktan sonra bir araya getirilen bu heykel, anıtsallığı, ince detayları ve canlılığı ile Müzenin en beğenilen eserlerinden biridir. İS ikinci ve üçüncü yüzyılın en ünlü Roma imparatorlarının, Traian, Hadrian, ve Septimius Severus’a ait heykeller bulunmaktadır. Hepsi Perge kazılarının farklı sezonlarında bulunmuştur. Bu görkemli heykellerinin Perge atölyelerinin özel üretimi olduğu bilinmektedir.

Lahit Salonu

Antik Çağ'da genel olarak önemli ve varlıklı kişilerin öldükten sonra yerleştirildiği lahitler de onların sanat anlayışlarını yansıtan eserlerdir. Bu lahitler üzerindeki süslemelerde birkaç bitkisel motif ve ayrıca oldukça karmaşık figürler kullanılmıştır. Lahit Salonu'nda görülebilen lahitlerin çoğu Perga antik kentine aittir. Bunların en popülerleri, öldükten sonra ayrılmadıkları anlaşılan evli bir çifte ait Domitias Lahdi, Herakles'in 12 görevini betimleyen Herakles Lahdi ve çiçek motifleriyle süslü Çelenk Lahdi'dir. 
Bu salonun giriş bölümünde, çoğu Perge nekropolünden getirilmiş farklı tiplerdeki lahitleri görmek mümkündür. Bunlar Perge atölyelerinde, Prokennessos ve Dokimeion mermerlerinden, yerel olarak üretilmiştir. Hepsi İS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenirler. İkinci bölümde Patara toprak altı oyugu mezarlarına ait bir örnek sergilenmektedir. Yine bu bölümde Patara ve Limyra’da bulunmuş lahit ve mezar anıtlarına ait parçalar ile çeşitli ören yerlerine ait steller, yazıtlar vb. eserler görülebilir.

Sikke Salonu, Küçük Eserler, Simgeler Sualtı, İkona 

Bu salonda sikke basım tekniği ile başlayan sikke sergilemesi bölgesel şehir sikkeleri ile Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Avrupa, Beylik, Osmanlı dönemi olmak üzere kronolojik bir düzende sergilenmektedir. Salondaki diğer vitrinlerde sualtı eserleri, heykelcikler, takılar, defineler ve bullalar yer almaktadır. Yine 19.yy la ait ikonalar ile Aziz Nicholas’a ait birkaç kemiğin sergilendiği vitrin salonun ilginç köşelerini oluşturmaktadır.
Müzenin bu bölümünün en önemli parçaları 'Yüzyılın Hazinesi' olarak adlandırılan 'Elmalı Sikkeler'. Perslere karşı birliği oluşturan şehirlerin çıkardığı paralar da dahil olmak üzere bu koleksiyonu değerli kılan en değerli parçalar, Yunanlıların Persleri yenmesi sırasında çıkarılan ve tüm dünyada çok nadir bulunan anıtsal paralardır. Salonda, Antalya'nın zengin tarihindeki tüm uygarlıkların sikkelerini, batıklardan çıkarılan buluntuları, takı ve ikonların yanı sıra Anadolu sikke basma geleneği ve tekniklerini görebilirsiniz.

Tanrılar Salonu

Bu salonda sergilenen heykellerin hepsi Perge kazılarından bulunmuş olup Helenistik döneme ait orijinallerinin İ.S. 2.ve 3. yüzyıllarda yapılan kopyalarıdır.

Mozaik Salonu

Mozaiklerin en etkileyicilerinden biri Pamfilya Seleukeiası’nın agorasında bulunmuş olan “Filozoflar Mozaiği” dir. Bordürlerde antik dönem ünlü matematikçileri, hatipleri ve filozofları resmedilmiştir.

Mermer Portreler Salonu

Bu salonda sergilenen kadın ve erkek başları İS 2. yüzyıl Roma Dönemine ait olup bazıları idealize edilmiş, bazıları da kişisel karakterleri ön plana çıkarılmış olarak betimlenmişlerdir.

Perge Tiyatrosu Salonu

Bu salondaki bütün eserler Perge Tiyatrosu sahne binasının önünde ortaya çıkarılmıştır. Buluntular, bir deprem sonucunda çöken sahne binasının altında tamamen kırılmış olarak bulunmuştur. İki yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra Müzede sergilenmektedirler.

Seramik Salonu

Geometrik Çağ’dan (İÖ 10.yy) Bizans Çağı’na (İS 13.yy) kadar seramiğin kronolojik sırayla aşama aşama gelişimi sergilenir. Hepsi bölgedeki değişik kazılardan gelmiştir.

Bölge Kazıları Salonu

Müzenin sorumluluk alanındaki 26 farklı kazıdan gelen yeni buluntular sergilenmektedir. Bu kazıların bazıları üniversiteler ve farklı birimler tarafından Müzenin denetiminde yapılmıştır.

Buraya tıklayarak Antalya Arkeoloji Müzesini görebileceksiniz.

İyi gezmeler...

FOR ENGLİSH - Antalya Archaeological Museum


Each of the works exhibited in the Antalya Archeology Museum, which is considered one of the leading museums of not only Turkey, but also the world, is among the masterpieces of its kind. Undoubtedly the main source of this wealth is Antalya’s location which is one of the first places where human traces are seen in Anatolia, hosting the magnificent cities of Lycia, Roman and Byzantine civilizations and witnessing continuously the history of mankind. The Neanderthal skeleton fragments unearthed in Karain Cave, the magnificent sculptures found in Perga which is one of the sculpture production centers of the Antique Age, Elmalı coins which are called the ‘Treasure of the Century’, and the finds discovered during the excavations in the St. Nicholas Church, i.e. Santa Claus Church, are priceless. The Museum was selected as the ‘Museum of Year’ in 1988 by the European Council and received the ‘Excellence Award’ in 2016 thanks to its artifacts.

Weary Heracles

This piece, an AC-2nd-century copy of the sculpture made by Lysippos who is the famous sculptor of the 4th century BC, belongs to Perga ancient city, known for sculpturing. The lower part the sculpture was found during the excavations in 1980, whereas the upper part, which was illegally smuggled abroad, was brought back to its homeland in 2011 and the two parts were combined. It depicts Heracles leaning on his club after beating the Nemean lion which was impervious to all weapons. Although there are 60 copies of this sculpture, known as ‘Heracles Farnese’ from the Roman Period, the specimen exhibited in the Antalya Archaeological Museum is considered to be superior to others in terms of workmanship.

Emperors’ Hall

The sculptures of Roman emperors, all of which were found during excavations in the ancient city of Perga, are among the masterpieces of Roman art. The Dancer Sculpture, which is a symbol of Antalya Museum, is exhibited here besides the emperor sculptures. This sculpture, which was assembled after being discovered in pieces, is one of the most admired works of the Museum with its monumentality and fine details and vitality.

Sarcophagi Hall

Sarcophagi in which important and wealthy people in general were placed after death in the Antique Age are also the works that reflect their understanding of art. A few floral motifs and also some very complex figures are used in the decoration on these sarcophagi. Most of the sarcophagi that can be seen in the Sarcophagi Hall belong to the ancient city of Perga. The most popular ones are the Sarcophagus of Domitias belonging to a married couple apparently not separated after death, the Heracles Sarcophagus depicting the 12 tasks of Heracles, and the Garland Sarcophagus decorated with floral motifs.

Hall of Coin, Small Artifacts and Icons

The most significant parts of this part of the Museum are ‘Elmalı Coins’ which are called the ‘Treasure of the Century’. The most precious pieces that make this collection valuable, including coins issued by the cities comprising the union against the Persians, are monumental coins, which are very rare all over the world, issued when the Greeks defeated the Persians. In the hall, you can see the coins of all civilizations in Antalya’s rich history, finds unearthed in shipwrecks, jewelry and icons, as well as the Anatolian coin minting tradition and techniques.

Go To Antalya Archaeological Museum Click here for

Kaynaklar : Kültür Bakanlığı / Müze.gov.tr - Fotoğraflar internetten faydalanılarak alınmıştır

@erolkaranet - 05.09.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.