@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Türbe Ziyareti Nasıl Yapılır, Nasıl Dua Edilir
Türbe,nedir ?

Kuran’ı Kerimde diyor ki: “Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz fark etmezsiniz.” (Bakara suresi, 154. ayet) Peygamber Efendimiz ise hadisi şerifinde; “Kim, beni öldükten sonra ziyaret ederse, sanki hayatımda iken ziyaret etmiş gibi olur.” buyuruyor. Evliyalar, Allah yolunda yaşamış olan sultanlar, Allah yolunda şehit olanlar, Rabbimizin sevgili kulları olduklarına göre, onlar yaşıyorlar yani Rabbimizin huzurunda diridirler. Allah onları sevmiş seçmiş, bizlere de sevmek düşer. 
Allah dostlarının kabirlerinin bulunduğu bulunduğu, oda şeklindeki yapılara türbe denilse de, bugün nerede bir tanınmış kişinin mezarının olduğu yapı varsa da oraya türbe denmektedir. Bu yanlış bir kavramdır.
Türbeler mezarlıklar gibi ibret alınacak yer olup, zaman zaman orada kişinin yaşam şeklinden bir Allah dostu olduğu nakledile nakledile mübarek insanlar oldukları sanılarak bunlar vesile edilerek ev sahibi olmak, çocuğunu evlendirmek, işlerinin hayırlı olması, hastalarının şifa bulması, okludan mezun olmak ya da sınavları kazanmak gibi değişik türde neye ihtiyaç varsa ona göre dualar edilir.
Kimi zaman insanlar hadlerini aşarak buralara gelip dua ettiklerinde kavuştukları durumların buranın sayesinde olduğu kanaatiyle adaklarda bulunur. Bir insanın dua ettiği kabirden yarar gördüğünü sanması ise aslında şirktir. Gelen her iyilik Allah'tandır. Bunu böyle bilmek şarttır.
Ancak bu kişiler sebep, vasıta edilerek her ne istenirse istensin Allahu Teala'dan istemek şarttır. 
Hazreti Adem aleyhisselam'dan bugüne var olan tek ilahi din olan İslam'da ilk türbenin kime ait olduğu, ne zaman yapıldığı pek bilinmese de genelde Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın vefatı ile yapılan Medine'deki Mescidi Nebevi'de bulunan Hücre-i Saadet en bilinen peygamber kabridir. Bunun dışında çoğunlukla Orta Asya, Arabistan, Anadolu toprakları ve Mezoptamya olarak adlandırılan bölgelerde çok fazla sayıda tanınmış peygamber kabirleri de yer almaktadır. 

Türbe Ziyareti Nasıl Yapılır?
Allah dostlarının kabirlerini sevdiklerimizi, dostlarımızı, anne babalarımızı  ziyaret eder gibi ziyaret etmek, onları manevi ailelerimiz bilmek işin özüdür. Türbe ziyaret edilecekse, usulü çerçevesinde ziyaret edilmelidir. Peygamberimizin isteği de budur. Bir Hadis-i Şerifi'nde: “Kabirleri, türbeleri ziyaret edin. Ama oralarda, İslâm’a uymayan söz etmeyin. (dua etmeyin)”(Camiüs Sağır)
Yatırdan istek de bulunulması, dinimize aykırıdır.. Allah-u Teala hazretleri

 • Oysa sizin Mevlanız Allah’tır. O, Yardımcıların en hayırlısıdır (Başkasından nasıl yardım isteyebilirsiniz.)” (Ali İmran-150) 
 • Ey Resulüm! Kullarım sana beni sorduklarında (Onlara söyle) Ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dileklerine karşılık veririm. O halde (Kullarım da) Dua etsinler ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar” (Bakara-186)
 • Ey Resulüm! Müminlere söyle: onları değerli kılan, yaptıkları dualarıdır.” (Furkan 77)
 • Sakın Allah ile beraber başka tanrılara kulluk edip, onlara dua etmeye (kalkmayın) sonra azap edilenlerden olursunuz.” (Şuara 213)
 • El açıp dua etmeye layık olan Ancak Allah’ tır. O’nun dışında el açıp dua ettikleri, onların istediklerini hiçbir şekilde karşılayamaz. (Rad-14)

buyurarak kendisi dışında hiçbir kişiden, hiçbir tanrıdan yardım istenmemesi gerektiğini bildirmektedir.
Yapılan ziyaret, türbe ziyareti veya veli bir kişinin kabir ziyareti ise, türbeye veya kabre girişte,
Allahın selamı rahmeti üzerinize olsun Ey Kabir Ehli. Ey Mü’minler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, inşallah bizde sizlere katılacağız. Allah’dan bize ve size rahmet dilerim.’’
Sonra 1 FATİHA 11 İHLAS ya da 1 FATİHA 3 İHLAS veya YASİN süresi okunur. Sonra dua edilir.
Türbe ziyaretinde şu dua okunur şu dua okunmaz diye bir şey yoktur; kişi istediği gibi dua edebilir. Yalnız dua ederken türbede bulunan mevtadan bir medet beklememek gerektir
Türbe ziyareti esnasında okunması farz olan ve mutlaka okunması gereken bir dua yoktur. Okuma imkanı olan ve okumayı bilen kişiler için Kuran'ın belirli ayet ve sureleri tavsiye edilir. Yasin suresi, Bakara suresinin başı ve sonu, Tebareke, Tekasür, Fatiha ve İhlas sureleri okunabilir. Bu duaları bilmeyen kişiler ise türbe duası olarak bildikleri herhangi bir dua ya da sure okuyabilir.

Kabir Ziyaretinin Edebi

 • Abdestli olmak
 • Mümkünse iki rekat ziyaret namazı kılmak
 • Kılınan namazın sevabı mübarek zatın ruhuna hediye edilir. 
 • Türbeye varılınca mübarek zatın kabrine doğru yönelinir ve selam verilir.
 • Kabre karşı mesafeli olmak, ona dokunmamak
 • Kabirdeki kişiyle ruhi bir temas kurmaya çalışmak
 • Saygılı ve sessiz hareket etmek
 • Sakin ve yavaşca Kur'ân-ı Kerîm'den sureler okumak 
 • Kabirdeki kişiye ve kendimiz ya da sevdiklerimiz için dua da bulunmak
Bir Dua Örneği

Elhamdulillahi Rabbilâlemin vessalatü vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.
Ya Rabbi okunan surei Şerifeleri, salatu selamları, kelimei tevhidleri, esmaül hüsnaları dergahı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabını da öncelikle Sevgili Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) mübarek ruhi şeriflerine, diğer bütün peygamberi kiramın, evladı resulun, ezvacı resulun, ashabı resulun, ehlibeytin, hülafa-i raşidin, Ebu Bekir Sıddık'ın, Ömer-ul Faruk'un, Osman-u Zinnurey'nin, Hz.Ali (Kerramallahuveche) Efendilerimiz'in, Hz.Hamza, Hz.Abbas, Cafer İbni Tayyar, Hz.Hasan, Hz. Hüseyin radıyallahuanhüma hazretlerinin, bütün piran-ı azamın, mezhep imamlarının, hadis imamlarının, kıraat imamlarının, ehli imanın, ehli islamın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle.
Burada yatmakta olan kabir ehlinin (isim söyleyebilirsiniz) de ruhuna hediye eyledik haberdar eyle. Cümlesinin Ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet, derecelerini ali eyle. Burada yatan zatın hürmetine Ya Rabb: Huzurundan bizleri boş çevirme, rahmetini üzerimizden eksik eyleme, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, sıkıntı içerisinde olan kullarına da ferahlık nasip eyle. Gönüllerimizden geçen her türlü isteklerin de hayırlısını kabul eyle. Hayırsız ise gönlümüzden çıkar. Rızıklarımızı da helalinden bol ve geniş eyle. Bizi başkalarına muhtaç eyleme. Sana layık kul, peygamberimize layık ümmet, ecdadımıza layık evlat eyle.
Ya Rabbi, dualarımızı Kâbe-i Muazzama' da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-ı Mutahhara'da yapılıp kabul olunan dualar arasına ilhak eyle.
Hayırların fethi, şerlerin defhi için. Cümle geçmişlerimizin ruhu için. Allah rızası için El Fatiha.

****

Not, kabirlere girdiğiniz de üzerlerinden atlamak, basmak, oturmak mekruhtur Peygamberimzin, bir Hadis-i Şerifi'nde, bu konu ile ilgili olarak, “Mezar üstüne basarak mezarı çiğnemek ateş üzerine basmaktan daha kötüdür” dediği biliniyor.

KABİR VE TÜRBELERDE DUALARIN SADECE ALLAH’A YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR

UNUTMAYIN EDEPLE GİREN LÜTUFLA ÇIKAR

Derleme @erolkaranet - 26.08.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.