@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Barbaros Hayrettin Paşanın TürbesindeyizBarbaros Hayrettin Paşa, batılıların kendisine verdiği isimle Kızıl Sakal, Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden ve Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Devleti’nin en meşhur kaptan paşalarındandır. 

Türk ve Dünya tarihinin en önemli denizcilerinden, Osmanlı Devleti’nin ünlü kaptan-ı deryası Barbaros Hayrettin Paşa için İstanbul Beşiktaş ilçesinde sahilde yapılan türbe, Mimar Sinan’ın usta elleriyle vücut buldu.

1546 yılında vefat etmiştir. 21 Eylül 1534 yılında kendisi tarafından yazılan Hayrettin Paşa Vakfiyesi’nde, Beşiktaş’ta yaptırdığı türbeye defnedilmeyi ve kabrinin üzerinde kandil yakılmasını vasiyet etmiştir.

Kitâbesine göre 948’de (1541-42) yapılan türbe dıştan oldukça sade bir görünüme sahiptir.
Türbe girişinin üzerindeki kitâbede “Hâzâ türbe-i fâtih-i Cezâyir ve Tunus merhum gazi kapudan Hayreddin Paşa rahmetullahi aleyh-sene 948” yazılıdır. 
Kitâbe üstündeki kemerin arasında ise celî sülüsle “Allahümme’ftah lehû ebvâbe rahmetike” (yâ rab, ona rahmet kapılarını aç) ibaresi vardır. 

Kubbe ortasında besmeleyle birlikte altın yaldızla yazılmış A‘râf sûresinin 89. âyetinden bir bölüm bir madalyon halinde yer alır. Ayetin açıklaması şöyledir


“Rabbenâftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakkı ve ente hayr-ul fâtihîn” (Ey Rabbimiz !  Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın"


Türbe içindeki dört ahşap sandukada sağdan itibaren sırasıyla Kaptan-ı Derya Cafer Paşa (öl. 1608), Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, üç kez Cezayir Beylerbeyliği yapan oğlu Hasan Paşa (d.1500- öl.1572) (Turgut Paşa’nın damadı) ve karısı Bala Hatun’u temsil etmektedir. 

Barbaros Hayreddin Paşa ve Kaptan-ı Derya Cafer Paşa

Türbe dışındaki hazîrede ise bir torunu ve kızı yatmaktadır.Barbaros’un yakınları da vardır.

Türbe içinde sandukalar dışında iki büyük şamdan, bir ahşap Kur’an mahfazası, bir sakal-ı şerif ve arabesk süslemeli bir metal vazo ile 1816 tarihli Seyyid İbrâhim imzalı bir hat levhası vardır.Türbenin bir köşesinde Osmanlı Devleti adına idare ettiği Cezayir’den getirilen toprak saklanmaktadır.
30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı tekke ve türbelerin kapatılması kanunuyla uzun süre harap halde kalmıştır. 5 Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5566/1 sayılı yeni kanunla bazı türbelerin açılması Bakanlar Kuruluna bırakıldığından yeniden ziyarete açılmıştır

Türbeler Müdürlüğü’ne bağlı olan yapı, 1975’te Deniz Müzesi’ne devredilmiş olup iki büyük restorasyondan geçmiştir.

1975 yılına kadar sandukanın üzerinde yukarıdan asılmış haldeki sancak, akma ve yırtıklarından dolayı müze koleksiyonuna girdikten sonra iki tül arasında özel bir karışımla korunmaya alınmıştır.

 

214x295 cm’lik sancağın zemini kendinden desenli ve yeşil ipektir. Yazı ve şekiller beyaz pamuklu kumaşla aplike edilmiştir. Uçkurluk tarafındaki kartuş içinde Saff (Fetih) Suresi’nin 13. Ayeti’nden bir bölüm, diğer yüzündeki kartuşta “Kelime-i Tevhid” yazılıdır. Her iki yüzünde dört İslam Halifesinin isimleri, Zülfikarlı kılıç, pençe-i ali aba ve altı köşeli yıldız (Mühr-i Süleyman) aplikedir. Uçkurluğu pamuklu kumaş, üç yakası yeşil renk püsküllüdür. 2014 yılında sancağın boyar madde analizi yapılmış; Indigofera tinctoria L. veya Isatis tinctoria L. kaynağından elde edilen yeşil renkli indigotinle boyandığı tespit edilmiştir

Türbe ve hazire 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümleri yanında,  2 Aralık 2011 tarihinden itibaren her Cuma günü öğleden sonra halkın ziyaretine açıktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız 


Barbaros Hayrettin Paşa heykeli

Barbaros'un Sancağı ve Bayrağımız

Barbaros'un Oğlu Hasan Paşa

Barbaros'un Karısı Bala Hatun

@erolkaranet - 16.08.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.