@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Taahhüde Rağmen Meskeni Boşaltmayan Kiracının Tahliyesi

Ev sahibi tarafından kiralanan gayrimenkulün belli bir tarihte boşaltılmasını istendiği kiracıdan alınan  tahliye taahhütnamesi sonrası kiracı belirlenen tarihte kiralanan yeri hiçbir şart belirtmeksizin teslim etmek zorundadır. Şayet kiracı bu süre içerisinde evi tahliye etmezse bu durumda kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak ya da dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

İşte dava dilekçesi örneği

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
.....................................................................

DAVACI   :ADI SOYADI
TC NUMARASI    
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA ADRESİ

VEKİLİ      :AVUKAT....
TC NUMARASI    
BARO SİCİL NOSU
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA ADRESİ

DAVALI         :.ADI SOYADI
TC NUMARASI   Biliniyorsa
ADRESİ                Biliniyorsa
TELEFONU          Biliniyorsa
EPOSTA ADRESİ Biliniyorsa

KONU : Taahhüt Nedeniyle Tahliye
DAVA DEĞERİ : Senelik Kira Bedeli .......

AÇIKLAMALAR :
1-Davalı Müvekkilimize ait olan ....... adresindeki konutta ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ....... kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır.

2-Yaklaşık ............. yıldır oturmakta olduğu kpnutu, son dönem başından sonra tamamen serbest iradesi ve kendi isteği ile müvekkilimize verdiği bir taahhütname ile ....... tarihinde boşaltacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiştir.

3-Yazılı taahhüdüne uymayan davalı kiracıya 6570 Sayılı Yasanın 7/a Maddesi gereğince bu taahhüdü ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye sayılı ihtarnamesi ile hatırlatılmış ve aksi takdirde aleyhine açılacak taahhüt nedeni ile tahliye davası ile ilgili her türlü masraf ve vekalet ücretlerini de ödemek zorunda kalacağı bildirilmiştir.

4-Davalı ihtar ve uyarılara rağmen, yazılı taahhüdüne uymamıştır. Davalının kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat
KANITLAR : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Taahhütname

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle taahhüt nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av.......................

@erolkaranet - 04.08.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.