@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hazreti Hüseyin'in Ölümü Müslümanların Yürek AcısıdırBugün 10 Muharrem..
Hz. İmam Hüseyin'in ve pek çoğu ehl-i beytten olan 70 kişinin Kerbela çölünde şehadete ulaştıkları tarihteyiz
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin biricik reyhanı “dünyanın iki çiçeği”, “cennet çocuklarının efendileri” diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin (r.a) Efendimizin Ehl-i Beyt’iyle beraber Kerbela’da Şehid edilişi
Miladi 10 Ekim 680, Hicri 61 yılı 10 Muharrem
Bugün, yürekleri dilhun eden bu acı, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun, Resul-i Ekrem'e, ashabına ve ehl-i beyt-i Mustafa'ya muhabbet besleyen her müminin ortak acısıdır.
Bizim mersiyelerimiz, muharremiyelerimiz, münacatlarımız, niyazlarımız, kasidelerimiz, ilahilerimiz, nefeslerimiz topyekün edebiyatımız bunun ölmez şahitleridir
Şurası iyi bilinmelidir ki,Kerbela hadisesinde Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yol, Hz. Muhammed Mustafa'nın yoludur
Hz. Hüseyin zulme, zalime, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkmıştır.
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehadetiyle zalimlere üstün gelmiştir
Kerbela hadisesi, bize gücü elinde bulunduranların imandan, ahlaktan, faziletten ve insanlıktan uzaklaştıkları zaman güç uğruna, hiçbir değer tanımaksızın nasıl zalimleşebildiklerini, nasıl cinayet işleyebildiklerini göstermektedir
Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık-gayrılık değil bir birlik-beraberlik çıkarmaktır.
Bir sevgi, bir muhabbet devşirmektir.
Kerbela'yı anlamak Hüseyince yaşamaktır.
Yürekleri hiçbir zaman sahra-i Kerbela'ya dönüştürmemektir.
Hz. Hüseyin'in en büyük gayesi, kendisinden sonra yeni Kerbelalar yaşanmaması idi.
Kerbela'nın acısını yüreğinde hisseden hiçbir Müslüman, Kerbela şehitlerine bu zulmü reva gören Yezidler gibi düşünemez,
Şemirler gibi davranamaz,
Zülcevşanlar gibi yaşayamaz.
Hele hele Kerbela'nın kerbu belasını bugüne asla taşıyamazBu duygu ve düşüncelerle ümmeti olmakla şeref duyduğumuz efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına salat ve selam ediyor, serdarımız Hz. Aliyyü'l-Murteza'nın şahsında bütün ehl-i beyt-i Mustafa'yı, Hz. Haticetü'l-Kübra'yı, Hz. Fatımatu'z-Zehra'yı, Hz. Hasan'ı, Hz. Zeyneb'i, hassaten şehadetinin 1334. yılında şehitlerin serdarı, ser-çeşmesi, seyyidü'ş-şüheda Hz. Hüseyin efendimizi, Kerbela şehitlerini ve bugüne kadar hak, hakikat, hürriyet, adalet, ahlak, erdem ve fazilet için, izzet ve şeref için can veren bütün şühedayı rahmet, minnet, şükran, saygı ve tazim yad ediyoruz

Alıntıdır - @erolkaranet - 18.08.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.