@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanmak için bireyler, bu durumda bir dava açmak zorundadırlar. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin sonlandırılması söz konusu olmaz. Boşanma davaları ise, öne sürülecek boşanma sebebine, tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşıp uzlaşmamalarına ve Medeni Kanun’da belirtilmiş şartlara göre farklı türlerde olabilmektedir. Her durumda boşanma için gerekli belgeler hazırlanırken ilk hazırlanacak olan belge boşanma dilekçesi olmaktadır. Taraflar ister anlaşmalı boşanma davası açacak olsun, isterse de çekişmeli boşanma davası açacak olsun mutlaka boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekir. Boşanma dilekçesi açılacak dava türüne göre değişiklik gösterecektir.

Genel olarak boşanma davaları için gereken evraklar şu şekildedir;

Kimlik belgesi ya da pasaport,
Boşanma için gereken dava dilekçesi,
Dava dilekçesini destekleyen belgeler ve deliller,
Mevcutsa avukat vekâletnamesi,
Boşanmalarda dikkat edilmesi gereken ve karara en fazla etkisi bulunan şeyler deliller ve tanıklardır. Deliller arasında; darp raporları, telefon dökümleri, kredi kartı dökümleri veya fotoğraflar sayılabilir. Türkiye’de en sık karşılaşılan boşanma nedenleri; psikolojik şiddet, finansal sorunlar ve fiziksel şiddettir. 

Anlaşmalı Boşanma İçin İstenen Belgeler

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
Anlaşmalı boşanma protokolü
Boşanma davasına konu olanların kimlik belgeleri
Çocukların kimlik belgeleri (Varsa)
Çocuğun resimli vekâletnamesi (Avukata verilmesi gerekir.)
Anlaşmalı boşanma davası için harç ücretinin ve masrafların ödenmesi
Mal paylaşımı veya devir işlemlerini gösteren evraklar
Protokole konu araç ruhsatı(varsa), ev, arsa tapusu(varsa)
Boşanma Davasında Tanık Listesi

Çekişmeli Boşanma Davası İçin İstenen Belgeler

Mahkemeye sunulan delil listesi
Taraflar tarafından tanık gösterilen kişilerin listesi
Kredi kartı hesap dökümleri
Telefon operatörlerinden arama dökümleri
Telefon mesajları
Darp raporu (Varsa)
Eşler arasındaki adli bir vaka oluştuysa ifade tutanakları
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar
Maddi ve manevi tazminat talepleri
Nafaka ve alacak gösterilmesi
Boşanma Davasında Tanık Listesi

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma işlemleri için atılan ilk adım, kişinin ikamet ettiği şehirdeki adliyeye gitmesidir. Aile mahkemesine hitaben yazılan dilekçe ile boşanma başvurusu resmi bir şekilde yapılır. Çeşitli ilçelerin adliyelerinde hukuk mahkemesi de konuyla ilgilenmektedir.

Dava dilekçesi, tevzi bürosuna ya da yazı işleri müdürüne teslim edildikten sonra kişilere ödemeleri gereken harçlar bildirilir. Maddi durumu bir avukat tutmaya yetmeyen kişiler, durumunu beyan ederek ücretsiz hukuk hizmeti alabilirler.

Söz konusu boşanma davası olduğunda deliller ve tanıklar ayrı bir önem kazanır. Dilekçe yazılırken bu delilleri dilekçe eki olarak belirtmek ve dilekçede tanıkların isimlerine yer vermek önemlidir. Yine aynı şekilde dilekçede davadan beklenen sonuçlar da yazılmalıdır. Bu sonuçlar arasında nafaka ve çocukların velayeti yer alabilir.

@erolkaranet - 18.08.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.