@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi İçin Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adlî sicildeki bilgiler;
Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
Ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip
Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.
Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re’sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.
İlgilinin ölümü halinde, kişinin ölümünü belgeleyen resmî belgenin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip adlî sicil kaydı tamamen silinir.
Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Genel Müdürlükçe adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydı sistemine alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Silinmesi

Arşiv kayıtları;
a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76.maddesi ile TCK dışındaki kanunlarda bir hak-yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş (15)yıl geçmesiyle,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz (30) yıl geçmesiyle,
Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş (5) yıl geçmesiyle,
c) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,
d) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kaydı,
Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

Adli sicil kaydının silinmesi, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe yoluyla olur.

İşte Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Talebine Yönelik Dilekçe Örneği

 T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No : …………………………………..........………………………..

Adı : ………………………………………………………………….

Soyadı : …………………………………..........………………………..

Ana Adı : …………………………………..........………………………..

Baba Adı : …………………………………..........………………………..

Doğum Yeri : …………………………………..........………………………..

Doğum Tarihi : …………………………………..........………………………..

İletişim bilgileri

Telefon : …………………………………………………………………

E Posta : …………………………………………………………………  

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres : …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

EKLER
1 -Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi 
2 - Adlî sicil kayıt örneği 

*************

Yabancı Ülkeye Verilecek Olan  Adli Sicil Belgesi Dilekçe Örneği


 T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………. … ülkesine verilmek üzere üzere, yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonucunun tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.

…. / …. / ……
Adı ve Soyadı
       İmza


Belgenin hangi dilde talep edildiği:

İngilizce o Almanca o Fransızca o İspanyolca o

İtalyanca o Flemenkçe o Danca o Portekizce o

Arapça o Çince o Rusça o


İletişim Bilgileri:    
 
Kimlik Bilgileri:

T.C. No / Pasaport/ : …………………………………..........……………………….. 

Belge No : ………………………………........…………………………….

Adı : ………………………………………………………………….

Soyadı : …………………………………..........………………………..

Ana Adı : …………………………………..........………………………..

Baba Adı : …………………………………..........………………………..

Doğum Yeri : …………………………………..........………………………..

Doğum Tarihi : …………………………………..........………………………..  

E Posta                 : …………………………………………………………………  

EKLER
1 -Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi fotokopisi 
2 - Adlî sicil kayıt örneği 
 
Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.