@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tedbir Nafakası Hakkında Merak Edilenler
 •  Tedbir Nafakası Nedir?
  Tedbir nafakasına, boşanma davası süreci içinde veya eşlerin birlikte yaşamaya ara vermesini haklı kılabilecek bir neden olması halinde hükmolunabilir. Tedbir nafakası olarak adlandırılan nafaka, boşanma davası ya da ayrılık davası açılması halinde maddi olarak yetersizliğe düşen eşe, miktarı hakim tarafından belirlenmek ve dava süresince devam etmek üzere, diğer eşin ödediği bakım nafakasıdır. Bu nafaka türü, evlilik birliği içerisinde de talep edilebilmektedir. 
 • Tedbir Nafakası Ne Zaman Talep Edilebilir?
  Tedbir nafakası boşanma davası, ayrılık davası açılması halinde veya eşlerin ayrı yaşamasını haklı kılacak bir nedenin varlığı halinde talep edilebilmektedir. Nafakanın başlangıç tarihi dava tarihidir.
 • Tedbir nafakasını kim talep edebilir?
  Tedbir nafakasını davanın taraflarından biri yani eşlerden biri isteyebilir. Eşlerin nafaka istemesi hususunda kadın ya da erkek olmalarının hiçbir önemi yoktur. Yani erkek eş de boşanma davasında maddi durumunun kötü olmasından dolayı, yoksulluğa düşeceğinden bahisle eşinden tedbir nafakasını isteyebilir.
 • Tedbir nafakası miktarına nasıl karar verilir
  Tedbir nafakası belirlenirken eşlerin ve çocuğun yaşam standartları, gelirleri, ihtiyaçları, eğitim durumları vb. durumları göz önünde bulundurur. Bir diğer faktör de kendisine nafaka ödenecek olan eşin, ortak velayet hakkı kullandıkları çocuğa fiilen bakıyor olmasıdır. 
 • Tedbir Nafakası Talep Edebilmek İçin Boşanma Davası Açmak Zorunlu Mudur?
  Tedbir nafakasına genellikle boşanma veya ayrılık davası açılması halinde hükmolunmaktadır. Ancak tedbir nafakasına karar verilebilmesi için boşanma davası açmış olmak şart değildir. Eşlerin ayrı yaşaması halinde, boşanma davası açılmaksızın da tedbir nafakasına karar verilebilir.
 • Tedbir nafakası ne zaman başlar
  Tedbir nafakası hakimin karar vermesi ile başlar. Hakim tarafından verilecek bir ara kararla tedbir nafakasına hükmolunur. 
 • Tedbir nafakası ne zaman sona erer
  Tedbir nafakası dava süreci boyunca tedbiren hükmolunan bir nafaka olduğundan ve dava sonunda iştirak veya yoksulluk nafakası şekilde ödenmesine hüknolunacağından, boşanma davası sonunda verilen kararın kesinleşmesi ile birlikte sona erer. Tedbir veya iştirak nafakası alan küçük çocukların 18 yaşını doldurup ergin hale gelmeleri halinde nafaka borcu sona erer. 18 yaşında olan çocuk koşulları varsa yardım nafakasına hak kazanır. Nafaka borçlusu veya alacaklısının ölümü halinde de nafaka yine sona erer.
 • Tedbir nafakası ödenmezse ne olur
  Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde icra kanalı aracılığıyla bu nafakanın ödenmesini sağlamak veya tedbir nafakasını ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşi şikayet etmek mümkündür.
 • Tedbir Nafakasına İlişkin Davalar Hangi Mahkemede Görülür?
  Tedbir nafakası davaları bakımından görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür.
 • Tedbir Nafakası İçin Talepte Bulunmak Zorunlu Mudur?
  Tedbir nafakasına hükmolunması için talepte bulunma zorunluluğu yoktur. Tedbir nafakası da boşanma veya ayrılık davası sürecinde gerekli tedbirleri almaya yönelik geçici bir nafaka türü olması sebebiyle bu hususta bir talep olmasa bile mahkemece, tedbir nafakasına ilişkin karar verilecektir. TMK m. 169’da “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır” deniliyor.
 • Tedbir Nafakasına Karar Verilirken Kusur Durumu Dikkate Alınır Mı?
  Kusur, boşanma davasında karar verilinceye kesinleşinceye kadar sabit olmayan bir husustur. Tedbir nafakası da karar kesinleşinceye kadar geçerli olan bir nafaka türüdür.
 • Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Edilebilir Mi?
  Tedbir nafakası ödeme yükümlüsü olan eş bu tedbir nafakası kararını tek başına istinaf edebileceği gibi, boşanma davası sonucunda verilen nihai hüküm ile birlikte de istinaf edebilmektedir.
 • Tedbir nafakasına hangi çeşit para türünden hükmedilir?
 • Tedbir nafakasına Türk parası olarak hükmedilir. Ancak taraflar arasında anlaşma varsa yabancı para olarak da ödenmesine karar verilir.
 • Tedbir Nafakasının azaltılması veya çoğaltılması nasıl olur?
  Tarafların durumlarının değişmesi halinde TMK 200. maddesi gereğince ve eşlerden birinin talebi üzerine hâkim tedbir nafakasının arttırılıp, azaltılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına karar verebilecektir.
 • Tedbir Nafakasından Feragat Edilir mi ?
  Kişiler tedbir nafakası isteminden feragat etmiş olabilirler. Feragat etmiş olmalarına rağmen sonradan geçici tedbir nafakasına ihtiyaç duyup talepte bulunabilirler. Bu durumda da feragat tarihinden değil, yeni istek tarihinden itibaren tedbir nafakasına karar verilir. 
 • Tedbir Nafakasında Zamanaşımı Var mıdır ?
  Davacının söz konusu nafakaya ilişkin istemi zamanaşımına uğramaz.
 • Tedbir Nafakası sadece Kadın ve Çocuk Tarafından mı istenir?
  Tedbir nafakası talepte bulunma hakkı, gerekli koşulların mevcut olması halinde erkekler tarafından da talep edilmesi mümkün bulunmaktadır. Zira koca, çalışmadığını ve geliri olmadığını kesin delillerle kanıtlarsa bu durumda diğer şartların da varlığı halinde geliri olan kadın da nafaka öder.
Araştırma :@erolkaranet - 29.07.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.