@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Taşeron İşçiler İçin Maaş Talep FormuTaşeron işçilerin en büyük dertlerinden biri de zamanında ödenmeyen ya da ödenmesi sürekli hale gelen çalışmalarının karşılığını alamamaktır. Gün yok ki, bu duurmda olan bir işçinin şikayeti gelmemiş olsun. Pekala, maaşını bağlı olduğu taşerondan alamayan işçi ne yapmalıdır.? 
İş Kanununun 36’ncı maddesi gereğince; asıl işverenler, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurması üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmek ve varsa ödenmeyen ücretlerini hak edişlerden keserek işçilerin banka hesaplarına yatırmak zorundadır. 
Durum böyle olunca, alt işverenden yani taşerondan ücretini alamayan işçi için ilk müracaat yeri üst işveren yani asıl işverendir. İşçi, maaşını alamdığını yazılı şekilde taşeronunun bağlıı olduğu işverene bu durumu bildirr. Ve ücretini bu işverenden ister. 

İşte örnek dilekçe

..............................ŞİRKETİ
.............................................

Konu         : Maaş ödemesi 

Aşağıda açık kimliği kayıtlı ............... ................ .  /…../  2021. tarihinden beri şirketinizin taşeronu olarak faaliyette bulunan  ……………….…… şirketinde ......….. TL ücret karşılığı ile çalışmaktayım.
Ancak, bağlı olduğum firma ...../...../2021 tarihinden ...../...../2021 tarihleri arasında bulunan ücretlerimi hali hazırda ödemeyerek, sürekli oyalamaktadır. 
Geçim sıkıntısı içinde bulunduğum ve daha fazla tahammül edemediğim için alamadığı aylarta ait ücretleri asıl işveren olarak firmanızdan  talep etmek zorumluğu doğmuştur.
Şöyle ki:
İş Kanun 2 .ve 36 Maddesi, Borçlar Kanunu Yargıtay kararları, asıl işveren -alt işveren yönetmeliği gereğince, asıl işveren işçilerin çalışma dönemimdeki tüm hak ve alacaklarımdan sorumludur. Bu sorumluktan kaçınamaz. Yasanın emredici hükmü böyledir.
Kaldı ki SGK kanunu gereğince alt işveren çalışanları SGK priminin eksik veya ödememesi durumda çalışanların SGK primleri, asıl işverenden tahsil etmektedir.

Netice olarak,  Yukarıda izah etiğim yasal mevzuata gereğince ödemeyen  ücretlerimin  maaşımı tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Aksi durumda asıl işveren ile alt işverenin bu haksız uygulamaları ve diğer işlemlerinin incelemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, haksız kazanç sağladığınız için Maliye Bakanlığına, Vergi Kanunu muhalefet edildiği için Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikâyette bulunacağımı ihtaren bildiriyorum.

                                                                                                                  İsim soyad / İmza / Tarih


BAŞVURUDA BULUNAN :

ADI SOYADI
TC NUMARASI
TELEFONU
ADRESİ

TAŞERON FİRMA ADI
İŞYERİNDEKİ UNVANI
İŞYERİ SİCİL NOSU
İŞE GİRİŞ TARİHİ

@erolkaranet - 27.07.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.