@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Duruşma Tarihi Öne Çekilebilir mi ?
 Pek çoğumuz duymuşuzdur. Genellikle duruşma günlerine hakimler karar verir ve bir dava uzun bir zaman sürecinde adeta bıktıracak şekilde uzar gider. Her ne kadar son zamanlarda Adalet Bakanlığı bu konuda çalışmalar yaparak duruşmaları hızlandırsa da yine de değişen bir durum pek yok gibi.. Ayrıca arabuluculuk kurumu oluşturulması da basit maddi davaların hızlı çözümlenmesi ve uzlaşmaya yakın tarafların anlaşmalarına kolaylık sağlanması ile mahkemelerin işini azaltmıştır.. UYAP sistemiyle de  hızlı yürüyebilen bir hukuk sistemi inşa edilmiştir. UYAP üzerinden yürütülebilen süreçler duruşma sayılarını oldukça düşürmüştür ve davaların sonuçlanma hızına pozitif etki etmiştir. Tüm bunların yanı sıra, taraflara davayı öne alma önderisinde bulunma imkanı da tanınmaktadır. Buna Dava Öne Alım ı denmektedir. Bu da dilekçe ile mahkemeden talep edilmektedir.

Dava Öne Alımı için öncelikle davalı tarafların kendi arasında anlaşması gerekmektedir. İki tarafın anlaşması ardından hazırlanacak dilekçenin teslimi sonrası dava öne alım işlemi bazı durumlar hariç sorunsuz gerçekleşir. Bazı davalarda hakim iki tarafa ek süre verir. Bu süre içerisinde taraftar anlaşırsa dava tarihi öne alınabilir. Mahkemeler günlük duruşma sayılarına göre doluluk oranlarına göre zaman zaman bu tür taleplere olumlu sonuç veremeyeceğini de bilmeniz gerekir.

Dava Öne Alım Dilekçesi Örneği

..................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

------------------------------


DOSYA NO : .................
TARAFLAR  : ADI SOYADI
VATANDAŞLIK  NO
İKAMET ADRESİ
TELEFON NUMARASI
E POSTA ADRESİ

VEKİLİ :. VARSA AVUKAT İSMİ SOYİSMİ 
VATANDAŞLIK  NO
BARO SİCİL NO
BÜRO  ADRESİ
TELEFON NUMARASI
E POSTA ADRESİ

DAVALI : : ADI SOYADI
VATANDAŞLIK  NO
İKAMET ADRESİ
TELEFON NUMARASI
E POSTA ADRESİ

VEKİLİ :. VARSA AVUKAT İSMİ SOYİSMİ 
VATANDAŞLIK  NO
BARO SİCİL NO
BÜRO  ADRESİ
TELEFON NUMARASI
E POSTA ADRESİ

KONU : Duruşmamızın öne alımı talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğum davamıza DURUŞMA GÜNÜ   ..../......./...... tarihi belirlenmiştir.
  2. Bu kısma davayı öne almanıza sebep olan mazaretinizi belirtmeniz gerekecektir.

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda sunmuş olduğum gerekçeler ile duruşmamın ............... tarihi öncesine alınmasını talep etme zaruretim hasıl olmuştur.
Bir sonraki duruşmanın öne alınarak yeni bir duruşma tarihinin tensip buyurulması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim. Tarih .../.... /......


Ek 1: Mazeretinizi doğrulayacak belgelerin fotokopi örnekleri 

               ADI SOYADI
 İMZA

Derleme : @erolkaranet - 30.07.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.