@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bayramda Trafiğe Çıkacaklar Dikkat.. 2021 yılı Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile aynı döneme rastlaması, koronavirüs salgını ile mücadelede alınan sıkı tedbirlere Aziz Milletimizin uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı ve son zamanlarda aşılama faaliyetlerinin etkisi ile salgının seyrinde yaşanan gelişmeler neticesinde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına girilmesinin karayollarımızdaki turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artışa/trafik yoğunluğuna sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir.

14 – 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik güvenliğini artırmak amacıyla; trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirerek ölümlü/yaralanmaları trafik kazalarının önlenmesi için hız ihlalleri başta olmak üzere toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama vb. kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik tedbirlerin de hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

I.  GENEL HUSUSLAR

1)  Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde (iletişim/denetim/bilgilendirme) personelimizin temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet etmesinin sağlanması,

2)  Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmemesi, genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılması, trafik hizmetleri dışında nöbet/vekâlet/ikiz görevlendirme yapılmaması, gerek görülmesi halinde ise diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılması ve personelin izin planlamasının bu çerçevede yapılması, 

Ayrıca; trafik birimlerine ait hizmet binalarının çevre koruma nöbetlerinin, bayram süresince takviye edilen/edilecek diğer personel tarafından tutulması, tüm trafik personelinin fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilmesi,

3)  Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesi amacıyla GÖRÜNÜR olmalarının sağlanması, bu sebeple güzergâhtaki ekip araçlarının tepe lambalarının açık olması ve bekleme/denetleme noktalarındaki ekip araçlarının yola 90 derece açıyla bulundurulması,

4)   Kazalara yönelik istatistiki verilerden yararlanarak karayolunda kazaya sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle kazanın meydana geldiği kavşağın geometrisi, yatay ve düşey geometri, oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları ile kaza yerleri gibi bilgilere dayalı olarak denetimlerin yapılacağı kesimlere ve saatlere ilişkin planlama yapılması,

5)  Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesinde yer aldığı üzere; trafik kural ihlallerinin arttığı ve bu sebeple kazaların yoğunlaştığı bölgelerde sürücüler üzerinde denetim hissinin artırılması, “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” etkisi altında daha uzun süre araç kullanmamalarının sağlanması amacıyla güzergah üzerine yerleştirilen “Maket/Model Trafik Ekip Aracı” ile “Maket/Model Trafik Personeli”nin temiz, bakımlı ve gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulması,

6)   Denetim bölgelerinde; “Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergede” belirtildiği şekilde şerit daraltması yapılması, hava durumuna göre dominit lamba/opilektör ile el fenerleri kullanılması, personelin sorumlu amirlerinden izin almaksızın ve programda belirtilen dinlenme saat ve sürelerinin dışında “aktif denetim” görevinden ayrılmaması,

7)  Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemlerin en kısa sürede tamamlanması,

8)   Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulması, sürücülerin durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermelerinin gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola vererek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilmesi,

9)   Başta otoyollarda ve şehirler arası karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında, arıza nedenli olarak bekleyen araçların gerekli işaretlemeleri yapıp yapmadığının kontrol edilmesi ve banketlerde uygunsuz durumda beklemeye/park etmeye müsaade edilmemesi,

10)   Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgâhlarına ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde (50 m) bulundurulmasına izin verilmemesi,

11)   Trafik ekiplerine akaryakıt kısıtlaması yapılmaması,

12)   Trafik personelinin mazeret-senelik izinlerinin görevi aksatmayacak şekilde planlanması,

13)   Denetleme noktalarındaki personelin ve durdurulan araç içindeki vatandaşların trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınarak başta sorumlu ve/veya nöbetçi amirler ile sıralı amirler ve görevli ekip/personeli denetlemekle görevlendirilenlerce görev başı denetimlerin yapılması ve “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”nun ilgili bölümlerinin denetime ilişkin not düşülerek imzalanması, 

14)   Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan ve “Yaşam Tüneli Projesi” olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında sürücü ve yolculara verilecek eğitimlerde yaya önceliği/güvenliği başta olmak üzere, cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile hız sınırları konularına ağırlık verilmesi ve PolNet/JNet sayfalarında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilerek en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması,

15)    Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan el broşürlerinin dağıtılması, www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotlarının yerel tv kanalları ve uygun mecralarda yayınlanması, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu ile birlikte “Emniyet Kemerimi Unutmam” ve “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” mottosunun da etkin olarak kullanılması,

16)  Vatandaşlarımızın güvenli ve düzenli bir trafik ortamında seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 13-18. maddeleri uyarınca yapım ve bakımından sorumlu olunan (Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler) kurum/kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde;

a)  Yol çalışması yapılan yerlerde trafik akışını etkilemeyecek şekilde düzenleme/işaretleme yapılması ve bunların sürekliliğinin sağlanması,

b)  Trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile “kara nokta’’ olarak tanımlanan yol kesimlerinde ilave işaretleme vb. tedbirlerin alınması,

c)   Şehirler arası karayolları üzerindeki ilçe merkezlerinde trafiğin yoğun olacağı değerlendirilen ışıklı kavşaklarda, sinyalizasyon süresinin taşıt trafiğinin kavşaklardan güvenle ve en yüksek kapasitede geçmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi yönünde alınan tedbirlere ilave olarak bazı yol kesimlerinde trafik akımını rahatlatacak ve kaza riskini ortadan kaldıracak şekilde yol aktarım tedbirlerinin gerekli işaretleme ve düzenlemelerle birlikte alınması. 

II.  TERMİNALLERDEKİ DENETİM FAALİYETLERİ

1)   Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kurallara gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

2)  Yoğunluk durumları takip edilerek gerektiğinde terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilmesi,

3)   66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmemesi, 

4)  Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmemesi, 

5)   Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takografların denetlenmesi, yolcu bindirmek/indirmek amacıyla girilen ilçe terminallerinde otogar büro amirliği bulunmasa dahi görevlendirilecek personel veya ekip tarafından gerekli denetimlerin yapılması,

6)  Otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcuların “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförlerin ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilmesi.

 III.  POLİS VE JANDARMA KARMA EKİPLERİYLE DENETİM

1)   İhtiyaç duyulduğunda, Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca alınacak “Olur” dahilinde Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere karma ekipler oluşturulması ve karma ekiplerin trafik yoğunluğunun fazla olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı tatili öncesi/sonunda karayollarında görev almalarının ve gerek görülmesi halinde bayram süresince müşterek görevlerine devam etmelerinin sağlanması,

2)   Polis-Jandarma Trafik Birimleri Karma Ekipleriyle “Etkin, Sürekli ve Yoğun” bir denetim gerçekleştirileceğine dair yazılı/görsel/sosyal medya ile paylaşılacak bilgiler marifetiyle sürücüler üzerinde güçlü bir “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” geliştirilmesi. 

IV.   KARAYOLLARINDAKİ DENETİM FAALİYETLERİ

1)   Resmi tatil süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde azami şekilde yararlanılması,

2)  Güzergâhların kontrol edilerek karayolu yapısı ve işaretlemelerdeki eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve gerektiğinde hızlı müdahale etmek üzere karayolları birimlerinin ve bu birimlerdeki irtibat personelinin iletişim bilgilerinin (kimlik, adres ve sabit-GSM telefonları) trafik birimlerinde hazır bulundurulması, 

3)  Trafik birimlerince bayram süresine ilişkin hava durumu bilgilerinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İl Kriz Merkezlerinden alınarak riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, 

4)   Denetim planları hazırlanırken son üç yılda gerçekleşen trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yerler, günler, saatler, güzergâhlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve trafik yoğunluklarının dikkate alınması, 

5)  Radarla hız denetimlerinin, özellikle hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde gerekli işaretlemelerin yapılarak gerçekleştirilmesi,

6)  Trafiğin yoğun olduğu 16.00-18.00 saatleri ile özellikle il genelinde yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığı özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontrol ve bilgilendirmelerin yapılması,

7)  Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüslerinin yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktaları dikkate alınarak yedek şoförünün olup olmadığı, takograf hız ve çalışma süresi bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususlarının titizlikle incelenerek takograf çıktılarının (mekanik takograf hariç) “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”na eklenip 6 ay süreyle arşivlenmesi,

8)   Şehir içi ve şehirler arası otobüs şoförleri üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilmesi,

9)    Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanarak yolcuların da bu konuda bilgilendirilmesi, 

10)   Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçevelerinin (arka ve yan) kontrol edilmesi, 

11)    Karayolları Genel Müdürlüğünce gabari dışı ağır taşıtların Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alarak trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi durumunda bu araçlar üzerinde hassasiyetle durulması, 

12)    Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce B2-D2 yetki belgeli araçların da tarifeli sefer yapmalarına izin verilmesi durumunda bu araçlara yönelik denetimlere önem verilmesi,

13)   2017/6 sayılı (Mülga) Başbakanlık Genelgesi uyarınca, tarımsal faaliyetler kapsamında göç alan/veren yerler arasındaki trafik denetimlerinin artırılarak araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontrollerin hassasiyetle ve sıklıkla yapılması ve münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmemesi,

14)   Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçları, traktörler, biçerdöverler vb. araçların uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmemesi ve sürücülerin kısıtlama/yasaklamalara uymaları; traktör römorklarına arkadan çarpma, traktörlerin tarladan karayoluna katılımı sırasında meydana gelen yandan çarpma şeklindeki kazalar, römorkların uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi ve bu araçların fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması konusunda Ziraat Odaları Başkanlıkları ve diğer platformlarda gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

15)   Trafiğin yoğunlaştığı güzergâhlarda gerek görülmesi halinde trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarının, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmesi, 

16)   Takograf ihlalleri, sigorta ve muayene kontrollerinin titizlikle yapılarak, trafik birimlerine gönderilen “Sayısal Takograf Denetim Kartları”nın güzergâhtaki ekiplere zimmetlenerek takograf denetimlerinde mutlaka kullanılması, PolNet/Jandarma Trafik Bilgi Sisteminden (JTBS) araç ve sürücü sorguları yapılmadan cezai işlem uygulanmaması, 

17)  Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmasının trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi, 

Diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilerek emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi ve emniyet kemeri simülasyon aracı bulunan illerimizde bu araçların bayram tatili süresince aktif olarak eğitimlerde kullanılması,

18)   Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul vb.) ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge/saatlerde, asayiş ekipleriyle birlikte müşterek denetimler yapılarak tespit edilen araçların trafikten men edilip, Ek-40 “Uygunsuzluk Tespit Tutanağı” düzenlenerek muayeneye sevk edilmesi, 

19)   Tescil plakalarının mevzuatta belirtilen standartlarda olmaları ve araç üzerindeki yerinin uygunluğunun kontrol edilmesi,

20)   Mevsimsel şartlar nedeniyle çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz bekleme/parklara izin verilmemesi; yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçların derhal kaldırılması,

21)   Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge/cadde ve sokaklarda ağırlık verilmesi,

22)   Yol kontrol ve uygulama noktalarında güvenlik ve trafik denetimlerinin birlikte yürütülerek trafik personelinin araç ve sürücü sorgulamaları ile gerekli denetimlerini gerçekleştirmesi,

23)   Ekiplerin sorguladıkları araç ve sürücüler ile uygulamış oldukları cezaların merkezden örnekleme/sondaj usulü ile log kayıtları üzerinden incelenerek usulsüzlük görülmesi halinde işlem başlatılması.

V.   OTOBÜS KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüslerinin ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışması halinde;

1)   Kazaya karışan araç/araçların hareket noktaları ile saatleri ve güzergâhları, 

2)   Sürücülerin en son mola verdikleri yer ve saat,

3)   Mola yerinin kaza yerine uzaklığı (km/zaman),

4)   Kazanın meydana geldiği saatte güzergâhtan sorumlu ekiplerin konumları ve hangi görevi ifa ettikleri, ekip görev formundaki yer ile örtüşüp örtüşmediği ve personelin görev süresince ne kadar araç/sürücü sorgusu yaptığı,

5)   Kazaya karışan taşıt sürücüleri ile seyahat süresince herhangi bir denetim noktasında yüz yüze temas kurulup kurulmadığı, en son ne zaman denetime tabi tutulduğu hususundaki bilgilerin ivedilikle toplanması, talep edilmesi durumunda ise bilgi notu olarak gönderilmesi.

VI.  ÖLÜMLÜ YAYA KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE

Yaya önceliği/güvenliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin trafik güvenliğine katkısını gözlemlemek ve meydana gelen yaya kazalarını anlık takip etmek amacıyla ölümlü yaya kazası meydana gelmesi durumunda;

1)   Kaza yeri ve kazazede bilgileri, 

2)   Kaza yerinde trafik görevlisi, sinyalizasyon sistemi okul veya yaya geçidi bulunup bulunmadığı,

3)   Kaza yerinde okul veya yaya geçidi bulunması durumunda yer işaretlemeleri, trafik işaret levhası, yaklaşım levhası ve “önce yaya” görseli bulunup bulunmadığı,

4)   Kazanın meydana gelmesine etki eden yaya veya sürücü kusurları hakkında bilgilerin ivedilikle toplanması, talep edilmesi durumunda ise bilgi notu olarak gönderilmesi. 

VII.     KOORDİNASYON

Bayram tedbirlerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması için;

1)   Herhangi bir nedenle karayolunun trafiğe kapandığı durumlar ile ölümlü, 5 ve daha fazla yaralanmanın olduğu ya da önem arz eden kişilerin karıştığı trafik kazalarına ilişkin bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğüne (0505 318 00 88 ve 0312 462 21 91/92 numaralı telefonlar) zaman kaybetmeksizin ön bilgi verilmesi,

2)   En geç bir saat içinde tüm ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik kazalarının tablet veya masaüstü bilgisayarlardaki “Kaza Bildirim Programı”na veri girişinin yapılması,

3)   PolNet sistemi gayri faal olmadığı sürece kazalara ilişkin faks gönderilmemesi,

4)   Jandarma sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının en geç bir saat içinde Jandarma Trafik Bilgi Sistemine (JTBS) girilerek, gün bitimine yakın saatlerde meydana gelen ve JTBS üzerinden veri girişi yapılamayacağı değerlendirilen kazaların 00.00’dan önce Trf.Şb.Md./Ks.A.leri tarafından J.Trf. WhatsApp grubu üzerinden bildirilmesi ve kazaya ait işlemlerin bitmesini müteakip derhal JTBS’ye bilgi girişinin yapılması,

5)   Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca bir önceki güne ait ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin istatistiklerin her gün saat 08.00’de kaza.danisma@egm.gov.tr adresine gönderilmesi.

VIII.   DENETİM

1)  İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek personel tarafından Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaların etkinliği ve talimatlara uyulup uyulmadığı hususlarının denetlenmesi ve düzenlenen denetim sonuç raporlarına ilişkin ilgili birim tarafından değerlendirme analiz sonuç raporu hazırlanarak Makama arz edilmesi,

2)  Güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve tatil sürecinin huzur/güven içerisinde geçirilmesi amacıyla Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerine ilişkin talimatın görevli tüm personele Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen eğitim toplantıları şeklinde açıklanması, konuya ilişkin tutanak düzenlenerek dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir