@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Babalık Tespiti Talepli Dilekçe ÖrneğiBabalık Davası, evlilik dışı ilişkiden doğmuş bir çocuğun,  babası ile soy bağının kurulması için açılan dava çeşididir.
Bu davayı açma hakkı sadece anne ve çocuğa tanınmıştır.

Çocuk ergin olmaması halinde öncelikle kendisine bir temsil kayyımı atanır ve daha sonrasında  kayyım aracılığı ile dava açılır.
Annenin dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açabilir.

Babalık Davası Açılması İçin Dilekçe Örneği

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
....................................

DAVACI               :ADI SOYADI
TC NUMARASI    
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA ADRESİ

VEKİLİ                 :AVUKAT....
TC NUMARASI    
BARO SİCİL NOSU
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA ADRESİ

DAVALI               :.ADI SOYADI
TC NUMARASI   Biliniyorsa
ADRESİ                Biliniyorsa
TELEFONU          Biliniyorsa
EPOSTA ADRESİ Biliniyorsa

 KONU                  : Babalığın Tespiti / Soybağının Kurulması Talebidir.

AÇIKLAMALAR  : 1-

2-
3-
4-Çocuk davalıya aittir. 
5-Çocuk doğalı henüz 1 yıl olmamıştır. Anne adına yasal süresi içinde çocuğu kabullenmeyen davalıya karşı bu davayı açmak ve çocuğun nesebini düzeltmek üzere mahkemenizden karar almak gerekmiştir.

YASAL NEDENLER: TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat 
KANITLAR             : Tanıklar, fotoğraflar, Nüfus kaydı, doğum kaydı, DNA testi ve diğer deliller. her türlü inceleme ve sağlık raporu, her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin çocuğunun babasının davalı ....... olduğu konusunda karar verilmesine, çocuğun, babasının nufus kaydına geçirilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,
Müvekkilin tek başına üstlenmiş olduğu .....................................................geçim giderlerine karşılık olarak, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ……................ TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tazminini,
Müvekkilin maruz kaldığı manevi zararlar sebebiyle …… TL manevi tazminata hükmolunmasını,
Müşterek çocuğun giderleri için aylık ……. TL iştirak nafakasına hükmedilmesini,  
Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 


DAVACI VEKİLİ
AVUKAT

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.