@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Aile Hekimleri Hastayla İlgilendikçe Fazla Ücret Alacak
Türkiye genelindeki tüm aile hekimliklerinin ücret artışları değiştirilen yönetmelikle yeniden belirlendi. Buna göre, vazifelerinde belirli eylemleriyle puanlarını artıran aile hekimleri daha fazla ücret alacak. 
Sağlık Bakanlığı’nca 30 Haziran’da yayımlanan ve Resmi gazete'de yayınlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanıp, kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklenerek aile hekimliği çalışanlarına ücret artışı sağlandı.

Bu çerçevede, Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla ocak ayında kullanıma açılan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Temmuz itibarıyla tüm aile sağlığı merkezlerinde yaygınlaştırıldı.

AİLE HEKİMLERİNE İKAMET ZORUNLULUĞU
Sağlık Bakanlığı’nca 30 Haziran 2021 ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne göre "Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları" doğrultusunda 12.Maddenin 2. fıkrasınca "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır." ilkesi zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte aile hekimin "Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız üç ay süreyle bin kişinin altına düşmesi halinde" sözleşmelerinin fesh edileceği de yer aldı.

ÜCRETİ ARTIRMAK İSTEYEN HASTAYI TAKİBE ALACAK
Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve kayıt altına alması amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen ve ilgili diğer tüm sistemler ile entegre şekilde çalışan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha aktif hizmet sunulacak.
Yayınlanan yönetmeliğe göre, kronik hastaların daha yakından takip edileceği, bazı hastalıkların erken safhalarda tespit edilip gereken önlemlerin alınabileceği dönem başlamış oldu. Yeni uygulamayla aile hekimlerinin, daha önce de yapılan ama yeterince yaygın olmayan hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıklarına ilişkin değerlendirmeleri ile kanser ve yaşlılara yönelik taramaları, hedef nüfuslarındaki her kişi için gerçekleştirmesi ve HYP’ye işlemesi zorunlu hale getirildi. 1 Temmuz itibarıyla devreye alınan yeni uygulamalara göre, her aile hekimi, hedef nüfusundaki kişileri, telefonla arayarak veya SMS ile davet ederek danışmanlık verecek, kanser taraması yapacak. Ayrıca 40-69 yaş arası kadınlar da meme kanseri taraması için en yakın tarama birimine yönlendirilerek takip edilecek. Pozitif veya şüpheli olan sonuçlar, teşhis merkezlerine sevk edilecek.
HYP içerisinde yer alan hizmetler, "kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama, izlem ve sonuç durumları" olarak belirlendi. Ayrıca kanser taramaları (meme, serviks, kolon) ile kişilerin kendi aile hekimlerinden hizmet alma yoğunluğunu ifade eden "süreç yönetimi" de aile hekimlerine yapılacak ödemelere etki edecek.

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.