@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vatandaşa Kurban Kesme İmkanı Vermeden Cezalandırmak Adalet Değildir2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 Haziran 2021 tarihli ve 315516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı haberini geçtiğimiz hafta yapmıştık. Tebliğ 21 sayfadan oluştuğu için biz kısmen özetine yer vermiş, tebliğin tamamını okumak isteyenleri Resmi Gazete'nin ilgili nüshasına yönlendirmiştik.

Biz bireysel bir tüketici konumundaki vatandaş olarak ve üzerimize dini bir zorunluluk olan kurban kesme konusunda üzerimize düşen kararlar nedir diye merakla incelediğimizde karşımıza çıkan hususlardan en fazla usulsüz kesim yaparsak yiyebileceğimiz ceza miktarlarına gözümüz ilişmişti.

2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de cezalar bölümünde kısaca "Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesime uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince, 1000 lira idari para cezası uygulanacak. 
Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.
Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 75 lira idari para cezası verilecek.
Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenler 1033 lira idari para cezasına çarptırılacak." deniliyordu.
Ne var ki, bazı maddeler var ki, belediyelerin bu konuda gerekli önlem almadıkları, vatandaşın aykırı eylemlerde bulunmasını sağlamak için ellerinden geleni yaptıkları ve kurban kesenlerden alınacak cezalarla gelirlerini artırmanın yollarını aradıkları bilinen bir gerçektir.
Yönetmeliklerde her ne kadar vatandaşın lehine kararlar alınmış olsa da bu konuda bu tür bir çalışmanın yapılmadığı da bilinmektedir. 

İşte 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve tebliğe göre madde madde belediyelerin yapması gerekenler ancak yapılmayan bazı maddelerden seçmeler

İKİNCİ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları
Komisyonların çalışmaları
MADDE 5- (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır:
b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.
Oysa belediyeler ilçelerde belirlenmiş bir veya en fazla iki alan ayırarak kurbanlık satış ve kesim yerlerini sınırlı, kısıtlı alanlarda yapmaktadır. 

d) İhtiyaç duyulması halinde gerekli önlemlerin alınması şartıyla pazar yerleri kurban kesim yerine dönüştürülebilir.
Bugün bir çok belediyeye ait kapalı pazar alanları bulunmasına rağmen belediyeler buraların kurban kesim alanı olarak düzenlemekten uzak durmaktadır. Kurban kesecek bahçesi olmayan ve kurbanını kendisi kesecek vatandaşlar için bu alanların düzenlenmesi gerekir. 

E-5'te kesimhane trafiği

e) Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınır.
n) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.
Ne yazık ki, kurban kesim alanlarına ilçenin uzak noktalarından gelen vatandaşların oluşturduğu trafik her bayram günü tv ekranlarına yansıtılmakta ne var ki bu sahne her yıl tekrarlanmaktadır. Oysa ilçenin alanına göre kesim ve kurban alanları nüfus yoğunluğuna göre ayarlanması gerekir. Ya da belirlenmiş alanların yollarının rahatlıkla girip çıkacağı şekilde belirlenmesi gerekir.

İşte kurban kesim sonrası atıl hale gelen sakatatlar

j) Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.
Her yıl tonlarca deri, işkembe, ciğer ve atak, kelle gibi sakatatlar çöp olup atıl hale getirilmektedir. Bunların kesim yerlerinde özel bölmeler oluşturularak bir aray belediye hizmetlileri atarfından sahip çıkılacak şekilde toplanması sağlanır. Belediyeler atıl hale getirilen bu ürünlere sahip çıkarak satışından gelir elde edilmesi sağlanır.

o) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanır. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınır.
Randevu sisteminin bugüne kadar düzgün gittiğine kimse şahit olmamıştır. Zaman zaman belediyelerin dahi üstlendiği randevu sistemi her zaman fiyasko ile sonuçlanmıştır. Bir kurban kesiminin normalde 1 ya da 1,5 saat sürdüğü hesaplandığında bir kesim yerinde günlük kesilebilecek 15-20 hayvan yerine sadece çok para kazanma hırsı ile vatandaşlar aldatılmaktadır. Neredeyse kesilecek her hayvanı kabul edenler bayramın ilk gününe 70-80 hayvanı sığdırmaya çalışmaktadırlar ki bunun imkan dışı olduğu bilinmektedir. Hele hele çalışanın insan olduğu, kullanılan caraskal ya da basküllerin bozulması, suların yetersiz oluşu da bu sayının asla olamayacağının işaretidir. Bu nedenle ister belediyeler olsun ister dernek ya da kasaplar olsun günlük kesebilecekleri hayan sayısının kesin olarak belirlenip fazla kişiye randevu verilmesi önlenmelidir.

p) Kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı” kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendirilir.
Hayatın normal akışını bilmeyenler tarafından düzenlendiği kanısı oluşturan yönetmelikte hangi kurban sahibi kurban kesim alanlarında kesim yapacak kişiye bunu sorabilir bilinmez ama herkesin bu belge sahibi olması da gerekmez. Her ne kadar işletmeler, dernekler, vakıflar ve belediyeler kendi sorunluluk alanında çalıştıracağı kasaplara bunu sorsa da vatandaş kurban kesecek birine bunu sormayacağı gibi bunu aramazda. Ayrıca ülke insanının kendi kurbanını ya da bir yakınının kurbanını keseceği imkana sahip olunuyorsa be belge yok diye bunun engellenmesi düşünülemez. Kurban kesim yerinde sadece kurumlara değil vatandaşın kendisi içinde kurban kesebileceği bir alan tertip edilmelidir. Herkesi yukarıda saydığımız kurumlara yönlendirilmesi yanlıştır.

KURBAN KESİM ÜCRETLERİ SINIRLANDIRILMALIDIR
 Ve kurban kesim ücretinin de yönetmelik tarafından belirlenmemesi eksikliktir. Her ne kadar küçük il ve ilçelerde bu çalışmasını  belediyeler tarafından yapıldığı görülse de metropollerde bu karaborsacılığın önüne alınmıyor. Zira Kurban kesim günü adeta fırsatçılığa dönen kasaplık ücretlerinin astronomik olması da vatandaşları zorda bırakmaktadır.

Her bayram sonrası kurban kesenlere şu kadar ceza kesildi demek zulmün reklamıdır

s) Satış ve kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır.
Belediyeler Allah'ın emrini yerine getirecek olan kurban kesecek vatandaşlara yardımcı olmalıdır. her vatandaşı, kurban taşıma araçlarını, kurbancıları potansiyel suçlu gibi görmekten vaz geçip, kolaylaştırıcı yardımcı olucu bir görev hassasiyeti içinde olmalıdır. Salt ceza yazmak amaçlı zabıta görevlendirilmesi, zabıtaların suçlu aramasının sağlanması kesinlikle önlenmelidir.

v) Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılır.
Bazı kurban kesim alanlarında tek giriş ve tek çıkış kapısı bırakılması uygulaması yanlıştır. Vatandaşların gidebileceği istikamete göre ve iki aracın yanyana sığabileceği kapıların olması uygundur. 

f) Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalıdır.
g) Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması iç gerekli tedbirler alınır, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması temin edilir.
Bu tuvaletler yeterli su bulundurulmuyor. Ayrıca tuvaletlerin sürekli gözetim altında bulunması için sabit görevliler vazifelendirilmelidir. En büyük pazar yeri denilerek sadece bir noktaya göstermelik tuvalet koyan belediyeler mevcuttur. Bunun da komisyonlar tarafından denetlenmesi gerekir.

Kurbanını kesecek vatandaşa da yer ayrılırsa bu manzaralar yaşanmaz

a) İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin bilgileri, 20/6/2021 tarihinden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanır.
Yayınlanacak yerler listesinde bir de kurbanını kendi kesebilecek vatandaşların yararlanacağı alanların da tespit edilmesi gerekir. Tüm vatandaşların kendilerinden ücret alacak, kasap ücreti alacak yerlere yönlendirilmesi büyük bir adaletsizliktir. Kurbanını kendi kesecek olan vatandaşa yer sağlanmadığı takdirde çaresizlikten orada burada kurban kesmek zorunda kalan vatandaşa ceza kesilmesi adaletsizliktir, zulümdür, ceza keserek parasını almak gasptır.

Küpe sorgulamada skandal sonuçlar çıkmaktadır. Böyle bir durumda vatandaş ne yapsın

e) Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.

k) Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “TÜRKVET” isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilir.

h) Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden, bu Tebliğin ekinde bulunan (EK-4) “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” alınarak arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti taşıyan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılır.

Böyle bir afiş olmadığı gibi kapak atmamış, hamile hayvanların kurban yerlerinde rahatlıkla satıldığı bilinmektedir. Zabıtaların kurban kesecek vatandaşlar yerine tüm hayvanları kontrol etmekle görevlendirilmesi gerekir.

Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler

MADDE 11- (1) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra Komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılır. Önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmez. 

(4) Kurban satış yerlerinde Komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulur. Bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimler, Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenir.
Bu görevlilerin olduğu yerlerin yönlendirme tabelalarla herkesin kolayca ulaşabileceği yerde olmaları ve mutlak surette yerlerinde olmaları sağlanmalıdır. Ofislerin genelde boş olduğu bilinmektedir.

Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 12- (1) Kurbanlık hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilir.

Belirlenmiş kesim yeri olmayan şehrin varoşlarında da bu uygulama geçerli olmalıdır.

(2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz

Metropol merkezlerinde olması gereken bu kural için mutlak surette vatandaşa bol miktarda kurban kesim alanı tevdi edilmelidir.

(6) Belediye ve/veya muhtarlıkça çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik yaptırılır.

Kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken kurallar

MADDE 15- (1) Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca nüfus yoğunlukları dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarında kurban satış yerleri belirlenir. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmalı, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmalıdır. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmalıdır. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve belirlenen satış yerlerinin dışındaki diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.
(3) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru ve benzeri alt yapısı olan yerler hazırlanır.
(4) Kesim yerlerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.
(5) Kurban satış ve kesim yerlerinde, mescit, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlardan indirilmesine uygun rampalar yapılır.
(7) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma sağlanır.
(9) Satış yerlerinin temizliği ve atıkların düzenli bir şekilde toplanması belediyelerce her gün yapılır.
(10) Belediyeler, Kurban Bayramı öncesi ve süresince satış yerlerinde, Kurban Bayramı süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.
(12) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner bulundurur.
(14) Belediyeler, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için kantar bulundurur.

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar
MADDE 16- (1) Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir.
(2) Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir.
(3) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.
(4) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır.

Derleme : @erolkaranet - 24.06.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.