@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Peygamber Efendilerimizin Mübarek İsimleriİnsanlık için gönderilen binlerce peygamber vardır. İnsanlığın doğru yolda olması için Allah'ın emri ile hareket eden ve ilahi emir ve yasakları iletmeye çalışan bu kutlu ve mübarek insanların bir çoğunun ismini duymuşuzdur. Bir çoğunun adını hiç kimse bilmez iken bazıları da rivayetler yoluyla aktarılan olaylar arasından öğrenmiş oluruz.

Herkesin bildiği gibi ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ve son peygamber de Hazreti Muhammed Mustafa (salat ve selam onun ve ailesinin üzerine olsun) efendimizdir. 
Artık hiç bir peygamberin gönderilmeyeceğini son İslam peygamberi olan Hazreti Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş bulunmaktayız. Ahzab süresi 40. ayet "Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lakin Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” şeklindedir.
İnsanlara gönderilen binlerce peygamberden sadece dört tanesine kitap gönderilmiştir. Her peygambere kitap indirilmemiştir. Bazılarına ise yalnızca sayfalar gönderilmiştir. Sayfa gönderilen peygamnbberler Hz.Adem (10 Suhuf), Hz. İdris (30 Suhuf), Hz. İbrahim (10 Suhuf),

Kuran-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir.(Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun)
Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere ise resul denir. Bunlar Hz. Muhammed (Kuran-ı Kerim), Hz. İsa (İncil), Hz. Davut (Zebur) ve Hz. Musa (Tevrat)'dır.

Bunların arasında Ülü'l Azm denilen ve dini tebliğ ederken azmeden, sabır ve sebat sahibi olan peygamberler bulunmaktadır.. Ahkaf Suresinin 35. ayetine göre Ülü'l Azm peygamberleri sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Musa'dır.

İsimlerini bildiğimiz bilmediğimiz, kendilerine kitap ya da sayfa gönderilmiş bu binlerce peygamberin her biri Müslümandır. hepsi İslamın insanlar arasında tebliği için çalışmıştır. Bunların içerisinde bir tanesi bile ne Yahudi, ne Hristiyan ne de başka bir dinin mensubudur. Ve tüm Müslümanlar bütün peygamberlere kayıtsız şartsız iman etmekle yükümlüdür. Bunlardan birini bile kabul etmeyen (Allah korusun) imansızlığa düşer, dinden çıkar. 

 • "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
 • "İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah`ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah`a ortak koşanlardan da değildi." (Ali İmran 67)
 • Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78)
 • Her kavmin bir hidayet davetçisi vardır.” (Ra'd, 7)
 • Her ümmetin bir peygamberi vardır” (Yunus, 47) 

Sahabeden Ebu Zerr el-Gifari r.a. söyle anlatir:
Ben Hz. Rasulullah'a: “Ey Allah'in Rasulü! Nebilerin ilki hangisidir?” diye sordum. “Adem'dir.” buyurdu. Ben tekrar: “O Nebi miydi?” diye sordum, “Evet o, Allah ile bizatihi konusmus bir Nebi idi.” dedi. Ben: “Ey Allah'in Rasulü, peygamberlerin sayisi kaçtir?” diye sordum; “Yüzyirmidörtbindir.” buyurdular. (Suyutî: ed-Dürrü'l-Mensur 1/125)

Sürekli elde edeceğimiz bilgiler doğrultusunda güncellemeye çalışacağımız peygamberlerimizin isimlerini yazımızda Allah'ın vereceği izinle yayınlamaya devam edeceğiz. 

İşte peygamberlerimizin isimleri ( İlk 25 Tanesinin Adı Kur'anı Kerim'de geçenlerdir. (Sondan başa doğru)

 1. Hz. Muhammed (Habibullah) - Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. 
 2. Hz. İsa (Kelimetullah) - Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir.
 3. Hz. Yahya - Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir.
 4. Hz. Zekeriya - Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir.
 5. Hz Elyesa - Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir.
 6. Hz. İlyas - Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir.
 7. Hz. Yunus - Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir.
 8. Hz. Zülküf - Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir.
 9. Hz. Eyyup - Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir.
 10. Hz. Süleyman - Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir.
 11. Hz. Davud - Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir.
 12. Hz. Harun - Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir
 13. Hz. Musa (Kelimullah)- Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. 
 14. Hz. Şuayb - (Peygamberlerin Hatibi) Kur’an’da 11 defa geçmektedir
 15. Hz. Yusuf - Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir
 16. Hz. Yakup - Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir.
 17. Hz. İshak - Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir
 18. Hz. İsmail - Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir.
 19. Hz. Lut - Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir
 20. Hz. İbrahim (Halilullah) - Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir
 21. Hz. Salih - Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir
 22. Hz. Hud - Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir.
 23. Hz. Nuh (Neciyullah) - Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir
 24. Hz. İdris - Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir
 25. Hz. Adem (Safiyullah:) - Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir.
 26. Hz. Lokman - Kur'anda zikredilse de peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır 
 27. Hz. Zulkarneyn- Kur'anda zikredilse de peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır  - (*)
 28. Hz. Hızır- Kur'anda zikredilse de peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır 
 29. Hz. Sit
 30. Hz. Enuş
 31. Hz.Geynan
 32. Hz Mehlail
 33. Hz. Müteveşelah
 34. Hz. Yuneş
 35. Hz Danyal
 36. Hz Ayhağ
 37. HZ Merdaim
 38. Hz Şarih
 39. Hz Efrehşed
 40. Hz.Hıdır
 41. Hz Danii
 42. Hz Elmeya
 43. Hz Sabit
 44. Hz Gabir
 45. Hz Hemilan
 46. Hz Zelkifl
 47. Hz Üzeyir
 48. Hz Hanzal
 49. Hz Seğvan
 50. Hz İsan
 51. Hz Lâtan
 52. Hz Yâva
 53. Hz Yuşa
 54. Hz Kelil
 55. Hz Ermiya
 56. Hz Eşmuyel
 57. Hz E lvan
 58. Hz Azan
 59. Hz Azim
 60. Hz Zebin
 61. Hz Sazan
 62. Hz Henid
 63. Hz Sefleye
 64. Hz Galib
 65. Hz Şimaz
 66. Hz Şem’un
 67. Hz Fedar
 68. Hz Geyad
 69. Hz Aynad
 70. Hz Sarim
 71. Hz Ardun
 72. Hz Saim
 73. Hz Keruk
 74. Hz Yasil
 75. Hz Yasan
 76. Hz Lahin
 77. Hz Gelsan
 78. Hz Afan
 79. Hz Reşfin
 80. Hz latiyan
 81. Hz El mun
 82. Hz bersava
 83. Hz Reşad
 84. Hz Şerbib
 85. Hz Heybil
 86. Hz Milan
 87. Hz Ümran
 88. Hz Herbib
 89. Hz Şemanih
 90. Hz Gerib
 91. Hz Sefan
 92. Hz Serih
 93. Hz Safa
 94. HZ Gıyl
 95. Hz Ayfun
 96. Hz Aysef
 97. Hz Sedif
 98. Hz Berva
 99. Hz Vea
 100. Hz Heyan
 101. Hz Aris
 102. Hz Adim
 103. Hz Misdaa
 104. Hz Misdaa
 105. Hz Derbil
 106. Hz Luğ
 107. Hz Eşmun
 108. Hz Gimsan
 109. Hz Gimsan
 110. Hz Lehev
 111. Hz İyad
 112. Hz Reyhan
 113. Hz Şeyh
 114. Hz Mergan
 115. Hz Amedan
 116. Hz Nuha
 117. Hz Seyan
 118. Hz Velam
 119. Hz Bayun
 120. Hz Besas
 121. Hz Heban
 122. Hz Egliğ
 123. Hz Gadim
 124. Hz Evris
 125. Hz. Nesir
 126. Hz Şerhil
 127. Hz Hergil
 128. Hz Megâs
 129. Hz Seftail
 130. Hz Şervhil
 131. Hz Medrek
 132. Hz Darim
 133. Hz Bariî
 134. Hz Hezmil
 135. Hz Cayid
 136. Hz Zergan
 137. Hz Yercac
 138. Hz Esgun
 139. Hz Hezrayin
 140. Hz Navi
 141. Hz Adaf
 142. Hz Hezeyme
 143. Hz Eşhil
 144. Hz Mehyil
 145. Hz Rencil
 146. Hz Şiman
 147. Hz Elgum
 148. Hz Huveylid
 149. Hz Sanuh
 150. Hz Zamil
 151. Hz ramil
 152. Hz Yunil
 153. Hz Gasim
 154. Hz Geylan
 155. Hz Hadiğ
 156. Hz Bazik
 157. Hz Banim
 158. Hz Hacim
 159. Hz Camir
 160. Hz Hadir
 161. Hz Rasil
 162. Hz Vasim
 163. Hz Radim
 164. Hz Sadim
 165. Hz Sevna
 166. Hz Hazan
 167. Hz Mahid
 168. Hz Seyhan
 169. Hz Kelvan
 170. Hz Sâdem
 171. Hz Ufran
 172. Hz Gayir
 173. Hz Lasun
 174. Hz Beldah
 175. Hz Heydan
 176. Hz Laviî
 177. Hz Heyra
 178. Hz Nasi
 179. Hz Hanik
 180. Hz Hafiğ
 181. Hz Kaşığ
 182. Hz Lafes
 183. Hz Irmiya
 184. Hz Banir
 185. Hz Haşem
 186. Hz Hemyam
 187. Hz Hizal
 188. Hz İşmam
 189. Hz Remila
 190. Hz Latif
 191. Hz Berdufun
 192. Hz Asan
 193. Hz Evraid
 194. Hz Mehtere
 195. Hz Sabigat
 196. Hz Ercil
 197. Hz Yebğin
 198. Hz Münfeh
 199. Hz Recin
 200. hz. Sa'ya
 201. Hz Mihras
 202. Hz Şayin
 203. Hz Mergan
 204. Hz Meyhemun
 205. Hz Hevdan
 206. Hz Elbentun
 207. Hz Vaad
 208. Hz Radyun
 209. Hz Berhan
 210. Hz Hevdeyan
 211. Hz Yehur
 212. Hz Kamil
 213. Hz Şemail
 214. Hz Saad
 215. Hz Beyures
 216. Hz Lezul
 217. Hz Ludan
 218. Hz Us
 219. Hz Şemmas
 220. Hz Meânil
 221. Hz fernuş
 222. Hz Medven
 223. Hz Meczem
 224. Hz Badun
 225. Hz Revvan
 226. Hz Meyned
 227. Hz Mayên
 228. Hz Mezahim
 229. Hz Banid
 230. Hz Ferdan
 231. Hz Lami
 232. Hz Ferdan
 233. Hz Salum
 234. Hz Ayden
 235. Hz Serban
 236. Hz Bemil
 237. Hz Midînan
 238. Hz Hecrem
 239. Hz Luhanne
 240. Hz Mehmem
 241. Hz Dabiğ
 242. Hz Caluk
 243. Hz Gabuğ
 244. Hz Meynan
 245. Hz Ganuğ
 246. Hz Dezyan
 247. Hz Sage
 248. Hz Cerrad
 249. Hz Herfiya
 250. Hz Naman
 251. Hz Enesil
 252. Hz Mezhem
 253. Hz Midas
 254. Hz Mibsel
 255. Hz Gabin
 256. Hz Kaşığ
 257. Hz Zülkarneyn
 258. Hz Benuğ
 259. Hz Sasan
 260. Hz Sernim
 261. Hz Feryuş
 262. Hz Suheyb
 263. Hz Dalan
 264. Hz Kamir
 265. Hz Seceg
 266. Hz Sadun
 267. Hz Ceynim
 268. Hz İbab
 269. Hz Seyah
 270. Hz Arfun
 271. Hz Mihilan
 272. Hz Mersem
 273. Hz Galib
 274. Hz Elyasa
 275. Hz Eba
 276. Hz Edrizbin
 277. Hz Advan
 278. Hz Zehran
 279. Hz Yayağ
 280. Hz Tetir
 281. Hz Hevdin
 282. Hz Kubudet
 283. Hz Eşrin
 284. Hz Fetvan
 285. Hz Sanid
 286. Hz Abun
 287. Hz Reyağ
 288. Hz Seyaliğ
 289. Hz Selva
 290. Hz Sican
 291. Hz Vadun
 292. Hz Ravyan
 293. Hz Mabela
 294. Hz Geysan
 295. Hz Zehram
 296. Hz Sebyeh
 297. Hz Yedbua
 298. Hz Cariğ
 299. Hz Suheyb
 300. Hz Seyhan
 301. Hz Yafes
 302. Hz Keyleman
 303. Hz Yuğa
 304. Hz Semva
 305. Hz Urdün
 306. Hz Cevher
 307. Hz Yelbeg
 308. Hz Bazig
 309. Hz Gabil
 310. Hz Gefzun
 311. Hz Ken’an
 312. Hz Hatman
 313. Hz Yemsea
 314. Hz Ardun
 315. Hz Arfan
 316. Hz Yağhin
 317. Hz Nes ibni Ga
 318. Hz Şem’un
 319. Hz Ressas
 320. Hz Hail
 321. Hz Ehleyan
 322. Hz Şahim
 323. Hz Hebac
 324. Hz Zekeriyya
 325. Hz Ehbal
 326. Hz Cercis
 327. Hz Amun - (*)
 328. Hz Anuh - (*)
 329. Hz Barah - (*)
 330. Hz Cûsân  - (*)
 331. Hz Düvil - (*)
 332. Hz Ğadat - (*)
 333. Hz Hamun - (*)
 334. Hz Hemudin - (*)
 335. Hz Hıcah - (*)
 336. Hz Hicil - (*)
 337. Hz Katın - (*)
 338. Hz Kedük - (*)
 339. Hz Kharkıl - (*)
 340. Hz Laycu - (*)
 341. Hz Narın - (*)
 342. Hz Sakun - (*)
 343. Hz Salah - (*)
 344. Hz Savıs - (*)
 345. Hz Takhım - (*)
 346. Hz Tamur - (*)
 347. Hz Umıd - (*)
 348. Hz Yahur - (*)
 349. Hz Yasan - (*)
 350. Hz Yavik - (*)
 351. Hz Oğuz Kağan  - (*)

(*) - Türk kavimlerine göndeirlen peygamber  olduğu sanılmaktadır kaynak; Tarihçi Hüseyin Hüsameddin Efendi Şerh’u Esmai’l Murselin isimli eserinde ve Türklere Gelen Peygamberler

Yazımız güncellenecektir - Katkıda bulunmak isteyenlere sayfamız açıktır. 

Derleme @erolkaranet - 28.06.2021
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir