@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner


PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV) DOĞUM GÜNÜ 18 EKİM 2021

Diyanet, İhtisas Kursu Kursiyer Sözlü Sınav Yerleri Açıkladı.

2021 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ SÖZLÜ SINAV MERKEZİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI

​2021 Yılı ihtisas Kursuna Kursiyer Seçimi Sözlü Sınav Merkezi ve Tarihleri için; TIKLAYINIZ...​​

İhtisas Kursu Nedir
Diyanet İşleri Başkanlığı, en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmektedir. Söz konusu kursa katılan personeli belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapmaktadır.

Yazılı sınav sonrası ne olacak.
 • Yazılı sınavı kazanan en yüksek puan alan erkek adaylardan ilk 900 aday sözlü sınava çağrılacaktır.  
 • Yazılı sınavda en yüksek puan alan kadın adaylardan ilk 100 aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
 • Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklardır.
 • Adaylar; sözlü sınav öncesinde, “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 • Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 • Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü sınav komisyonunca belirlenecektir.
Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar:
 • Kursa katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.
 • Din hizmetleri sınıfından başka bir sınıfta olup kursa katılmaya hak kazanan adaylar, din hizmetleri sınıfında mükteseplerine uygun bir kadroya atanarak kursa alınacaklardır.
 • Yerleştirme işleminden sonra ve kurs süresince kursiyerlerin eğitim merkezleri arası yer değiştirme talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
 • Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.
 • Kursa katılmaya hak kazanan kadın adaylar; İstanbul Haseki ve Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde kursa alınacaktır. Bu iki yer dışında başka bir merkeze kadın kursiyer alınmayacaktır.
 • Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yükseköğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.
 • Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.
 • Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

Sınav konuları

Sözlü Sınav Konuları:
Kur’an-ı Kerîm
Arapça
İlahiyat alanı
Temsil Kabiliyeti ve Genel Kültür (Kompozisyon, bu başlık altında değerlendirilecektir.)Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam