@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Borçluya Emanet Edilen Malların Kaçırılması Sonrası Şikayet Dilekçesi....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
............................................


ŞİKAYETÇİ : ADI SOYADI
TC VATANDAŞLIK NO
ADRESİ
TELEFON NO
EPOSTA NO

VEKİLLERİ :AV...........
TC VATANDAŞLIK NO
BARO SİCİL NO
ADRESİ
TELEFON NO
EPOSTA NO

SANIK :ADI SOYADI
TC VATANDAŞLIK NO : BİLİNİYORSA YAZILACAK
ADRESİ    BİLİNİYORSA YAZILACAK
TELEFON NO  BİLİNİYORSA YAZILACAK
EPOSTA NO  BİLİNİYORSA YAZILACAK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ : 
İCRA DOSYA NO : 0000/0000 ESAS 

SUÇ : Yedieminlik Görevini Suistimal
SUÇ TARİHİ :.......

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz yukarıda belirtilen icra dosyası ile sanık hakkında icra takibi başlatmış olup takip kesinleştikten sonra borcun ödenmemesi üzerine ....... tarihinde hacze gidilmiş ve haczedilen ............................................... .mallar borçlu sanığa yediemin olarak teslim edilmiştir.

Borçlu sanığın hacizden sonrada icra dosyasına ödeme yapmaması üzerine haczedilen malların muhafaza altına alınması için borçlunun adresine gidilmişse de kendisine yediemin olarak teslim edilen malların adresten kaçırıldığı tespit edilmiş ve haciz zaptına bu durum görevli memur tarafından yazılmıştır.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle sanığın eylemine uyan TCK. 276 maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                               ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

@erolkaranet - 21.06.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.