@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Birçok Şehirde Hassas Bölgeler ve Kamulaştırma Alanları İlan Edildi.
Altı ildeki 8 bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin 26 Haziran 2021 tarihli sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Muğla, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Sivas ve Bolu'daki 8 bölge, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.  Bu arada bazı illerde de kamulaştırma alanları yeniden belirlendi.

Hassas Alan ilan edilen iller ve bölgeleri
 • Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4164)
 • Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4165)
 • İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4166)
 • Sivas İli, Zara ve Hafik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Tödürge Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4168)
 • Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4169)
 • Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muslar Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4170)
 • Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin 17/1/2018 Tarihli ve 2018/11264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Yer Alan “17/K1” Numaralı Alanın Doğu Sınırlarının, 440 ve 455 Numaralı Koordinat Noktalarından İtibaren Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4171)
 • Muğla İli, Milas İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4167)
 • Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4163)
Kamulaştırılma Kararı verilen iller
 • Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H3132 Reyhanli TM-Kızılkaya Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4172)
 • Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Harran Mahallesinde Bulunan 412 Parsel Numaralı Taşınmazın 12.761,60 m2Yüzölçüme Sahip Kısmının, Mezkûr İlçenin Kültür Turizmine Katkı Sağlayacak Olan Sinema Müzesinin Yapımı Amacıyla, Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4173)
 • Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H4072-Karbeyaz Çetenli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4175)
 • Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Taşağıl-Tatlıkuyu-Aşıklar KÖK ve İrtibatları-1 Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4176)
 • Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Özkent ADM-Özkent KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4177)
 • Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9M5120 Yapıntı Gençali Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4174)
 • Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Akdeniz Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4178)


KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN NEDİR?
Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

“KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLARIN” AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
“Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” gereğince kesin korunacak hassas alanların ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

(1) Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.
(2) Bu alanların aşağıdaki kriterlerden bir veya birkaçını içermesi aranır.
a) Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri bulundururlar.
b) Jeolojik, jeomorfolojik özellikleri korunmuştur.
c) Genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiştir.
ç) İnsan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksektir.
d) Alan kendine özgü koruma amaçlarına ters düşecek nitelikteki insan faaliyetlerini bünyesinde bulundurmaz.
e) Ekolojik açıdan önemli yoğunlukta olması beklenen yerel türlerin büyük kısmını bünyesinde bulundurur. Doğal süreçler veya zamanla sınırlı müdahalelerle bu yoğunluklara dönüşebilme kabiliyetine sahiptir.
f) Koruma amaçlarına ulaşmak için önemli ve sürekli müdahale istemeyen özellikleri vardır.
g) Gerektiğinde ve mümkün olan durumlarda, alanın belirlenmiş koruma amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak arazi kullanımları ile çevrelenmiştir.
ğ) Basit müdahalelerle yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir.
h) Korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva eder.
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir