@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bilirkişiyi Şikayet Etme Dilekçesi ÖrneğiBilirkişiler de hata yapabilir. Yanlış kararların verilmesine neden olabilirler. Bunun için mağdura bir çözüm yolu; Bilirkişiyi şikayet ve kaybolan hakkın telafisi için dava hakkı olabilir. Bunun için öncelikle şikayeti gerekir. İşte Bilirkişiden dolayı mağdur olanlar için Bilirkişiyi Şikayet Etme Dilekçesi Örneği


.BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULUNA 

----------------------


Dosya Mahkemesi : ..................... Mahkemesi
Dosya No :...../......... Esas
Şikayet Edilen Bilirkişi
Şikayet Edilen Bilirkişinin Adresi :
Bilirkişi İsteyen Mahkeme      :...................Mahkemesi
Şikayet Eden
Vatandaşlık No. 
Adresi
Telefon No

Şikayet Konusu :Bilirkişinin 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununa ve bilirkişilik Yönetmeliğine aykırı rapor düzenlemesi.

Bilirkişi .........................................’nin kasten veya ağır ihmali suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporu nedeniyle ....................... lik maddi ....................... manevi zarara uğramış bulunmaktayım.
6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’na aykırı olarak rapor düzenleyen ...............................  hakkında gereken soruşturma ve işlemlerin yapılmasını kurulunuzdan talep ederim.
Gereğini arz ederim..../....../............


İmza 
Şikayet Eden  

EK
Bilirkişi Raporu,
Dosyanın onaylı sureti,
nüfus cüzdanı fotokopisi

@erolkaranet - 10.06.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.