@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Adli Yardım Talepli Dilekçe Örneği

Adli Yardım - Ücretsiz Avukat Hakkı Nedir ?
Adli yardım; müdafi (avukat) seçebilecek durumda olmadığını beyan eden tüm şüpheli ve sanıklar ile bazı suçlardan dolayı mağdur veya şikayetçi olanların ücretsiz olarak avukatlık hizmetlerinden yararlanmasıdır. (Detaylı bilgi için tıklayınız )


Adli Yardım Talepli Dilekçe Örneği

......MAHKEMESİNE
(Davanız hangi mahkemede ise o mahkemeye)

DAVACI :
TC KİMLİK NUMARASI        
TELEFON NO
EPOSTA ADRESİ
İKAMET ADRES :

DAVALI :

VARSA MAHKLEME DOSYA NO : ......... / ......... esas

KONU : Yoksulluk nedeniyle adli yardım talebi

AÇIKLAMALAR:
  1. Kısaca dava konusu özetlenecek.
  2. Adli yardımı ne için istediğinize dair 
  3. kısaca yazarak bununla ilgili istemlerimize
  4. Dava açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir., 
  5. Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin …Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım.
diye yazınız

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 465 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, adli yardımdan faydalanmam için bu adli yardım talebi dilekçemin kabulünü ve gereğinin yapılmasını Yüce Mahkemenize arz ederim.
…/…/…

İSİM SOYADI
VE İMZA   

EKLER    ;
  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Bir adet  Fakirlik Belgesi
@erolkaranet - 29.06.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.