@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Peygamberleri Öldüren Millet
 İster asırlar önce ister zamanımızda her daim bütünüyle  medeniyet dışı parazit bir ırk olarak bilinen Yahudi toplulukları yaşadıkları her yere zulüm taşımıştır. Bugün Filistin topraklarında şiddetleriyle öne çıkan Yahudilerin insanlık tarihi boyunca Allah .c.c'a karşı isyankar olduğu Kur'anı Kerim'de dahi dile getirilmektedir.

1940 yılında yayınlanan “Evrensel Yahudi” (Der ewige Jude) adlı belgeselde Yahudiler medeniyete intıbakı asla mümkün olmayacak barbar halk olarak tasvir edilmektedir.  Belgeselde Yahudilerin giyim kuşamlarından temizlik anlayışından yoksun olmalarına, tembelliklerinden fiziki görünümlerinin çirkinliğine dejenere olmuş gayrimedeni bir topluluk olduğu sergilenir. Yıllar yılı Hitler'in yahudileri fırınlara atarak yok etmeye çalıştığı söylense de yok edilmeye çalışılanlar Yahudi değil Yahudi dönmelerinden olduğu dile getirilen gerçektir. Ve Hitler de üstün ırk olarak hedeflediği amacıyla fanatik bir Yahudidir. 

Son tarihi dönemlerde Almanya'da fırınlarda yakılanlardan çok önce de yine fanatik Yahudilerin İspanya'da yaptığı zulümleri tarih yazar. Ve bu zulümleri sonunda denizlere terk edilmesi kaçınılmaz olur. Uzun zaman denizlerde kalarak hiç bir ülkenin kabul etmediği bu Yahudilerin merhamet sahibi Osmanlılar döneminde Anadolu' ve Mezopotamya denilen bölgeye yerleştirilmesi ile toprak sahibi oldukları bilinir.

Sadee bağlı oldukları devlet yönetimine değil yaratan Allah'a da nankör oldukları ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Hatta, tebaları oldukları devletleri yıkmak için onlardanmış gibi görünerek her türlü fitneliği yaydıkları da bir gerçektir. Yani, Müslümanlar arasında yaşayan Yahudilerin Müslüman gibi davrandıkları, Hristiyanlar arasında yaşayanların Hristiyan gibi davrandıkları bilinir. Buna en güzel örnek ise "El-Mecelle" dergisinden öğreniyoruz. Derginin 290‘ncı sayısında belirtildiğine göre, Ağustos 1985‘de "İsrail Tarih Araştırmaları Enstitüsü" tarafından açıklanan bir raporda: "Yahudilerin 150 yıl önce sistemli bir şekilde bir kısım vatandaşlarını Müslümanlaştırdıklarını, bir kısmını ise hıristiyanlaştırdıklarını Müslüman olanların, Osmanlı hilafetini yıkmak için çalıştıklarını, Hıristiyan olanların ise Hristiyanlar arasında ihtilaf çıkartmak vazifesini üstlendiklerini belirterek alınan mesafenin yeterli olmadığını" ileri sürdürmüşlerdir. Bugün İslami kaynak olarak önümüze sürülen kaynakların içerisinde sürekli Tevrat'a atıf yapılmasının bir diğer nedeni de budur.

İşte bugün zulümleri ile dünya gündemini teşkil eden Yahudilerin kendilerini hak yoluna çağıran peygamberlere, Allah'ın elçi olarak gönderdiği sayısız insana yaptıkları iftiralar, işkenceler ve cinayetlerde asla unutulamaz. Tanımlarsak, Yahudiler,  haris, kalpleri kasavetli, kibir ve inatları pek kuvvetli, kendilerinden başka milletlere hile ve fenalık yapmayı büyük bir meziyet bilen, kendi ırklarını diğer ırklardan üstün gören, diğer insanların ise kendilerinin kölesi olduğuna inanan ve akıbetleri cehenneme odun ve taş olacak yaratıklardır.

Kur‘ân-ı Kerîm‘de en çok bahsedilen toplumlardan biri olan Yahudiler fesadın, zulmün, çirkinliğin merkezidir. Yahudiler, peygamberleri inkâr etmekle kalmamışlar, onlardan çoğunu öldürmüşler, peygamberler üzerindeki zulümlerini artırarak kanlarını akıtmışlardır. Şa'yâ Aleyhisselâm ve Zekeriya (as)‘ı testere ile ikiye biçip şehid edenler, onlardır.. İsa aleyhisselâm ve kâinâtın Efendisi (s.a.v.) Hazretlerini öldürmeye teşebbüs ettikleri tarihi bir hakikattır.

Yahudilerin eziyet ettiği peygamberleri saymak mümkün değildir. Bütün peygamberlere maddî veya manevî eziyet ettiler. Yahudilerin bir günde, üçyüz peygamber öldürdükleri , bir başka günün sabahının erken saatlerinde, kırk üç peygamberi öldürdükleri, aynı günün akşam saatlerinde kendilerine iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan yüz yetmiş kişiyi de öldürdükleri kaynaklardan öğrenilmektedir.

Günümüzde ise,  Filistin topraklarında şiddet ve soykırım uygulayan Yahudilerin, Filistinlilere şideet göstermesinde hahamların yayınladığı fetvaların sebep olduğu bilinmektedir. Mesela, ‘Sivilleri öldürmek sevaptır” emri veren haham General Avi Ronzki,  “Bebekleri katletmek dini bir vecibe” diyen haham İzak Şapiro başta olmak üzere  Filistinlilerin mallarının Yahudilere helal olduğu ve çalınması gerektiği fetvasını veren  Başhaham Yusef Melmid , Haham Mordechai Eliyahu gibi bir çok hahamın olduğu da bir gerçektir.

Hz.İsa (as)'ın "Yüzün yüzün sürünün, dizin dizin gidin, yurdunuz milletiniz olmasın." şeklinde beddua ettiği, Yahudiler için Allah-u Teala'nın  (c.c) biz Müslümanlara Yahudilere karşı dikkatli olmamızı, şerlerine karşı tedbir almamızı emrettiği gerçeği unutulmamalıdır

Derleme : @erolkaranet - 14.05.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.