@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner

Yurtdışında Görev Yapmak İsteyen İmamlara Fırsat 


Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışında 1 ila 5 yıl arasında sürebilecek süreyle görev yapmak üzere 485 din görevlisi görevlendirecek.

2021 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav Duyurusu ve eklerine aşağıda verilen linklerden ulaşabilirsiniz;

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİNİ SEÇME SINAVI DUYURUSU 

Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir. 

1. GENEL ESASLAR
Bu sınav, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurtdışında görevlendirilecek din görevlilerini seçmek amacıyla açılmış olup, işbu Duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 

1. İlgili Mevzuat; 
a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 
b) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BAOKK), 
c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 04.05.2021 tarihli ve 39 sayılı Kararı, 
2. Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir. 
3. “Mesleki Yeterlilik Sınavı”, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, ‘Temsil Yeteneği Sınavı’ ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava giriş bilgilerini ve sınav sonuçlarını https://www.dibbys.gov.tr/ internet adresinden öğrenebileceklerdir. 
5. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu duyurudaki genel amaçlı dilekçe örneğini (Ek-2) kullanacaklardır. 
6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir. 
7. Yapılan sınav sonucu bir ülke grubunda din görevlisi ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan din görevlileri arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir. 

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 
2.1. Başvuru Şartları 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla Din Hizmetleri Sınıfındaki kadrolarda fiilî olarak 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) 
3. Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak, 
4. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak, 
5. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, 
6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak, 
7. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, 
8. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 
9. Tablo-2’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanlarına başvuracaklardan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, VHKİ, Memur ve Şoför kadrolarında çalışanlar için Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olması şartıyla en az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu veya dini yükseköğrenim alanı dışında herhangi bir lisans mezunu olmak. 
10. 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak, 
11. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.) 
12. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.) 
13. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak, 
14. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, 
15. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak, 
16. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 
17. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak, 
18. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

Daha fazla detay ve dilekçe örnekleri için aşağıdaki linklere tıklayınız
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir