@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Takipsizlik Kararının Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği
 Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar  (Takipsizlik) , Cumhuriyet savcısının bir suç ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada, suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye ulaşamadığını ve iddianame ile şüpheli hakkında dava açmayacağını, kovuşturmayacağını ifade eder. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz etmek mümkündür. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz hakkı suçtan zarar görene aittir.Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz bir dilekçe ile yapılmalıdır. Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itirazı inceleyip karara bağlama görev Sulh Ceza Hakimliğine aittir.

Aşağıda Takipsizlik Kararının Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği yer almaktadır

....................... SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

.......................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO : ……./…….

İTİRAZ EDEN : (Ad-Soyad-Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

İTİRAZ EDEN VEKİLİ : (Avukat Var İse Ad-Soyad ve Adres Bilgisi)

ŞÜPHELİ : (Ad-Soyad-Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

SUÇ :

SUÇ TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU : Takipsizlik Kararının Kaldırılması

İTİRAZ EDİLEN KARAR : ........................... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …… tarih ve …… soruşturma …….. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ :

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-

2-

3- Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri alınmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak soyut gerekçeler ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın resen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde,

İtirazımın kabulüyle, ...................... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………… tarih ve …….. soruşturma ………. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…../…...


İTİRAZ EDENİN AD SOYADI

İMZA

@erolkaranet - 07.05.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.