@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Suç Duyurusu Başvuru Dilekçe Örneği 


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
---------------------------------

Müşteki:
Ad Soyad
TC Numarası
Adres

Sanık:
Ad Soyad
Adres
Suç Tarihi:..../...../2......

Olaylar:

1. .…………………………………… ………………………………………............ …………………………………………… …………………… ……………............

2. .…………………………………… ………………………………………… …………………………………………… …………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………… …………………… …………………………….

3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla.(Tarih)

Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar, her türlü delil.

Şikâyetçi:
Ad Soyad
İmza

@erolkaranet - 03.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.