@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Sigorta Primleri Eksik Yatıran İşçilerin Şikayet Dilekçesi Örneği Sigorta primim eksik yatırılıyor ne yapmalıyım?

SGK primleri hiç yatmayan ya da eksik yatan işçiler derhal bu durumu ALO 170 veya BİMER hattı üzerinden bildirmelidir. SGK'ya doğrudan verilecek bir dilekçe ile kayıtdışı çalışmanın ihbar veya şikayet edilmesi mümkün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu bildirimden sonra hemen denetime başlarlar, denetim memurları işçinin iş yerine gidip soruşturma yaparlar.
Çalışanın gerçek ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi, çalışan için çok önemli. Çünkü emekli aylığı olmak üzere sigortalı veya ölümünde hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemeler, sigortalı adına Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazanca göre belirlenmektedir.
Gerçek ücreti yerine düşük ücret üzerinden SGK’ya bildirilenler aşağıda yer alan örnek dilekçe ile işyerinin bağlı olduğu SGK Müdürlüğüne şikayette bulunabilir.
İşten ayrıldıktan sonra şikayette bulunanların gerçek ücretini belgeleyememeleri halinde şikayetten sonuç çıkmazsa İş Mahkemesinde dava açılır.

İşte Dilekçe Örneği

Eksik Sigorta Şikayet İşyerinde Çalışmaya Devam Edenler İçin Dilekçe Örneği:

..…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

../…./..…

Aşağıda Açık kimliği ve .................... nolu sigortalıyım. ....../....../....... tarihinden bu yana ve halen  ..................................................... unvanlı ve  ……………… ……….. adresinde kurulu işyerinde, ………..……olarak çalışmaktayım.
İşverenin çalıştığım süre içerisinde, sigortamı düşük ücret üzerinden ve eksik gün üzerinden gösterdiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
İşyeri hakkında gerekli denetim ve inceleme yapılarak, eksik gösterilen sigorta günlerimin / sigorta primlerimin tamamlanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Şikayetçi
Ad - Soyad
Tc Numarası
Adresi
Telefonu
İimza

EKLER
Varsa Maaş Bordrosu Örneği gibi daha fazla belge eklenmesi faydanıza olacaktır

 ***************

Eksik Sigorta Şikayet İşten Ayrılan İçin  Dilekçe Örneği

..…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

../…./..…

Aşağıda Açık kimliği ve .................... nolu sigortalıyım. ..../....../....... ve ...../...../...... tarihleri arasında ..................................................... unvanlı ve  ……………… ……….. adresinde kurulu işyerinde, ………..……olarak çalıştım.
İşten ayrıldığım zaman işverenin çalıştığım süre içerisinde, sigortamı düşük ücret üzerinden ve eksik gün üzerinden gösterdiği öğrenmiş bulunmaktayım.
İşyeri hakkında gerekli denetim ve inceleme yapılarak, eksik gösterilen sigorta günlerimin / sigorta primlerimin tamamlanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Şikayetçi
Ad - Soyad
Tc Numarası
Adresi
Telefonu
İimza

EKLER
Varsa Maaş Bordrosu Örneği gibi daha fazla belge eklenmesi faydanıza olacaktır

@erolkaranet - 31.05.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.