@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mirasçılardan Biri Evi Satmak İstemezse...

Soru; Merhaba. 3 hisseli bir ev var. Herkes sağ. 2 kişi ev satılmasın istiyor, ama biri borcundan dolayı satılsın istiyor. Borçlu kişi, 2 kişi satılmasın demesine rağmen ev satabilir mi? Bu ilk soru. İkincisi borçlu olan mirasçının alacaklıları eve hacız gönderebilir mi?
Miras , mirasçılar için en büyük sorun olarak ortaya çıkan zaman zaman içinden çıkılmayan , hatta can kayıplarına kadar varan şiddete dahi sebep olan tereke olup özellikle gayrimenkullerde insanın başına dert olan bir olgu.
Yıllar yılı birlik dirlik içinde yaşayanlar bir anda yedi yabancı gibi olup birbirine düşman olabilmektedir. Kimi hisseye düşen yeri beğenmemekte, kimi kardeşleriyle ortak olmak istememekte, kimi borcundan dolayı mirası satıp rahata ulaşmak istemektedir.
İşte bu isteklere benzer düşünceler kardeşler arasında ihtilafa sebep olunca hayatın anlamı da tatsızlaşıyor. 
Soruyu soran ziyaretçimizin de miras kalan evin satılmaması , bir mirasçının da borcundan kurtulmak için malını satmak istemesiyle alakalı.
Üç kişiye kalan evin hisselerine sahip olan bir kişinin iki kişiye rağmen evi borcundan dolayı satmak istemesi mümkün müdür ? Ne yazık ki soruya ilk etapta "evet, mümkündür" demek zorundayız.
Mirasçıların hepsi aynı hakka sahiptir. Hisseler belirlenmiş, kimin ne kadar alacağı belli olmuş ise her hisse sahibi malını satabilir, icra takipli borcu varsa borçlu olanın hissesi üzerine haciz işlemi kurulup, üçüncü şahıs yani alacaklı tarafından sadece bu hissenin satılması da istenebilir.
Eğer mal paylaşılmamış hali hazırda mirası bırakan kişi üzerinde,  tek tapu şeklinde görülüyorsa ortaklar mal paylaşımını kendi aralarında yapamazsa ortaklığın giderilmesi davası açarak mal paylaşımını sağlayabilirler. Konuyu biraz daha açarak izah edelim. 
Evin birden fazla kişiye miras kalması durumunda mirasçılar eve elbirliği ile sahip olur. Eğer intikal işlemi yapılırken tüm mirasçılar tapuda hazır bulunuyorsa ve intikalin paylı mülkiyet esası ile yapılmasını talep ediyorsa mirasçılar eve paylı mülkiyet esası ile sahip olur. Bu durumda mirasçılar kendi paylarını üçüncü kişiye satabilir.
Mirasçılar eve elbirliği halinde sahipse tüm mirasçıların rızası olmadan herhangi biri payını üçüncü kişilere satamaz. Bu payın önce hissedarlar tarafından alınması şartı vardır. Hissedarlardan biri hissesini satmak isterse, öncelikle ortakların her birine satmak için tapudan bir ihtarname çekmesi gerekiyor.  Eğer, tarafların alım gücü yoksa bundan feragat ederek alamayacaklarını ikrar ederlerse o zaman üçüncü kişiye satım hakkı doğar ki, bu da genellikle mahkeme yoluyla oluyor. Böyle durumlarda izale-i şüyu diye adlandırılan ortaklığın giderilmesi davası ile ev, mahkeme kanalıyla açık artırma usulü ile satılır.
Mal satımı esnasında mahkeme hissedarlara malın kendileri tarafından alınıp alınmayacağını sorar. Taraflar almak istedikleri takdirde malın bedelini tespit eden mahkemenin istediği rakamı hissesini satmak isteyen diğer mirasçıya öderler. Hissedarlar malı almaza bu kez malın satışı ihale yoluyla yapılır. İhaleye düşerse malı alma hakkınız yine vardır.
Görünürde adil bir şekil olsa da hayatın normal akışı içerisinde mahkemelerden satılan malların çok cüzi (bilirkişinin belirlediği rakamın yarısı üzerinden satış yapılır) fiyata satıldığı bilinmektedir. Ayrıca mahkeme masrafları, bilirkişi ücretleri, ilanlar, avukat ücretleri, satış giderleri vd.. giderler de binanın satılan rakamından düşülür. Yani, piyasa göre kuşa dönmüş bir meblağ kişilerin elinde kalır. 
Değerli ziyaretçimize önerimiz..
Evin satılmasını istemeyen iki kişi bir araya gelin ve kardeşinizden makul bir fiyat üzerinden anlaşarak malı satın alın.Yabancının aranıza girmesi ne sizi ne de diğer kardeşinizi mutlu eder. Akıl yolu ile kardeş birliğini bozmadan bunu sağlamaya çalışın. 
Malın kat mülkiyeti tapusu çıkarılmamışsa malını satmak isteyen kardeşinizden malı satın aldıktan sonra tapudan vakit kaybetmeden kendi adlarınıza tescil ettirin. Yarının ne getireceği belli olmaz. 

Diğer soruya gelince , "borçlu olan mirasçının alacaklıları eve hacız gönderebilir mi?" nin cevabı olarak da, borçlu ile birlikte aynı evde oturuluyor, ortak yaşam sürülüyor ve ikamet adresi aynı yer ise alacaklılar icra yoluyla buraya haciz işlemi uygulanmasını talep edebilir. Borçluya ait olan eşyalara haciz koyabilir. Hissesine haciz koyabilir. Diğer aile bireylerine ait hiç bir şeye haciz işlemi uygulanamaz. Oldu ki, haciz memur evde bulunan borçluya ait olmayan bir mala haciz işlemi uyguladı. Bu durumda malın kendisine ait olduğunu ispat eden kişi istihkak davası açarak bu haczin kaldırılmasını talep edebilir.

@erolkaranet - 06.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.