@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kusurlu Malın İadesi İle İlgili Hakem Heyetine Verilecek Dilekçe Örneği.
.........................  İLİ.......... İLÇESİ
TÜKETİCİ SORUNLARI İL/İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU : Satın alınan malın ayıplı çıkması

OLAYLAR : Ayıplı mala konu olan olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. .Örnek (../.../2021 tarihinde .... mağazasından ....TL. sı ücretle .....marka ürünün satın aldım. Normal kullanmaya başladım. Bir süre sonra ..... marka ürünü ... /... / 2021 tarihinde arızalandı.

(1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Deliller : Fatura ve/veya Garanti Belgesi ve/veya(Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Yetkili Servislerden alınan Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve/veya diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1)ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi, 4) Ücretsiz değiştirilmesi ( Buraya yukarıda sayılan seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz) karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. /………. (tarih)

Ad, Soyad,
TC Numarası
Adresi
Telefon No

............................ imza

@erolkaranet - 04.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.