@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Denetimli Serbestlikte İzin İsteyen Yükümlünün Vereceği Dilekçe ÖrneğiDenetimli serbestlik haklarından faydalanan yükümlülerin bu süreçleri boyunca mazeretleri uygun görüldüğü takdirde izin hakkı bulunmaktadır. Denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından infazı gerçekleştirilen kararlarda yükümlülerin izin talepleri müdürlük tarafından değerlendirilir. Ancak adli kontrol tedbiri altında olan kişilere izin verme yetkisi bulundukları Cumhuriyet başsavcılıklarına veya mahkemesine aittir.

Yükümlünün haklı bir mazerete dayanan talebi ve vaka sorumlusunun uygun görüşü doğrultusunda denetimli serbestlik müdürü tarafından yükümlüye beş güne kadar izin verilebilir. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 43. maddesi "Denetim süresi boyunca toplam kullanılan izin süresi, yükümlünün ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşimin ölümü veya ağır hastalığı hariç olmak üzere, on beş günü geçemez. İzinde geçen süreler infazdan sayılır" denmektedir
Yine Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 43/6 maddesinde "İzin kullanan yükümlüye izin belgesi verilir. Yükümlü, iznini geçirdiği yerdeki denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat ederek izin belgesini denetimli serbestlik müdürlüğüne imzalatmak zorundadır." denilerek izne gittiği yerdeki denetimli serbestliğe isbat-ı vücud etmesi gerekmektedir

İşte izin talep dilekçesi

................................................

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NE


Müdürlüğünüzde denetim altında bulunmaktayım. .................................. ilinde .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... dolayı ..../...../2020-..../...../2020 tarihleri arasında ....... gün izin istemekteyim. İzin verilmesi halinde ............................... Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne T.C Nüfus Cüzdanımla birlikte müracaat edeceğimi ve izin kağıdımı izin bitiş tarihinden hemen sonra müdürlüğünüze ulaştırmam gerektiğini biliyorum

Gereğini arz ederim.
…………./………/2020
…………………………….
…………………………..

@erolkaranet - 11.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.