@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Dava Dilekçesi Örneği
 Davacı olunan gerçek ya da tüzel kişi hakkında bilgiler ve konu hakkında detayların yer aldığı dava dilekçesi, konunun özünü oluşturmaktadır. 

Gerektiğinden uzun tutulan dava dilekçesi gereksiz olabileceği gibi ilgisiz konuları ve kişileri anlatmak davaya zarar verebilmektedir.
Diğer taraftan konuyu etraflıca anlatmayan ve olabildiğince kısa yazılmış dava dilekçeleri de davayı olumsuz etkileyebilmektedir.
Peki, dava dilekçesi nasıl yazılmalıdır?

İşte bir dava dilekçesi örneği

………….......................................... HAKİMLİĞİNE


DAVACI : Ad-Soyad
T.C. Kimlik No
Açık Adres 

DAVACI KANUNİ TEMSİLCİSİ : (Varsa Vasi-Kayyım-Veli-Yasal Danışmanın) Ad-Soyad
T.C. Kimlik No
Açık Adres 

DAVACI VEKİLİ : Av.Ad-Soyad,
Baro Sicil No.
Açık Adres 

DAVALI : Ad-Soyad,
T.C. Kimlik No
Açık Adres 

DAVALI KANUNİ TEMSİLCİSİ : (Varsa Vasi-Kayyım-Veli-Yasal Danışmanın) Ad-Soyad
T.C. Kimlik No
Açık Adres 

DAVALI VEKİLİ : Av.Ad-Soyad,
Baro Sicil No.
Açık Adres 

DAVA KONUSU VE DEĞERİ : Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz Davanızın konusu, mal varlığına ilişkin davalarda dava konusunun değeri ,
Davaya konu olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih

DAVA KONUSU OLAYIN ÖZETİ :

DELİLLER : Yasal dayanaklarınız, Delilleriniz  (Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek yazınız) Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız

HUKUKİ SEBEP : Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

NETİCE VE TALEP : Davayı açma nedeniniz ve Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç) 


DAVACI AD SOYADI

İMZA

@erolkaranet - 06.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.