@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Cami Rehberi Nedir ? Nasıl Olunur ?
Diyanet,İşleri Başkanlığı tarafından Cami Rehberliği altında yapılan alım başvurusunun sonuncusu Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı. Bir çok kimse, cami rehberinin ne olduğunu merak eder oldu. Çok sayıda kimsenin bilmediği bu yüzden kısıtlı bir katılımın olduğu cami rehberliğinde 2021 yılında KPSS puanı 71 olan başvurucu mülakata girme hakkı kazandı.

Pekala cami rehberliği nedir ?

'Camilerde imamlar ve müezzinler varken ayrıca bir rehbere gerek var mıydı?' sorusu hala tartışılıyor. Ancak imam ve diğer görevlilerin pozisyonlarından farklı olarak dil bilen, dini bilgilere hakim, iletişim yeteneği olan insanların vereceği hizmetin önemi de yadsınamaz. Bu eksikliği fark eden Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına cami rehberi almaya karar verdi. Bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cami Rehberi" şu şekilde tanımlanmaktadır:
"Cami ve mescitlerin işlevleri kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de oldukça ehemmiyetlidir. İslam tarihi boyunca yerleşim yerlerinin kimliğinin oluşmasında önemli yeri olan camilerimiz, sosyal hayatın kalbinin attığı birer medeniyet merkezi mesabesindedir. Bu yönüyle camiler, geçmişten günümüze cemaatle ibadet neşesinin yaşandığı birer mabet, İslam dini ile ilgili önemli bilgilerin öğrenildiği ve aktarıldığı birer mektep, İslam medeniyeti, tarihi, mimarisi ve sanatına dair pek çok eşsiz örneği bünyesinde barındıran birer kültür merkezi konumundadır.
Ülkemizde turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte cami ziyaretlerinde artışlar gözlenmekte, bu sebeple ziyaretler sırasında sunulan rehberlik hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.Başkanlığımızca yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen camilerin tespitine yönelik 2017 yılında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre Mayıs- Ekim aylarını kapsayan altı aylık süreçte ülke genelinde 13.177 cami, yaklaşık 12.2 milyon yerli ve 3.8 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir. Cami ziyaretleri en çok İstanbul, Bursa, Konya ve Antalya illerinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin konuştukları dillerden öne çıkanlar ise İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca olarak tespit edilmiştir.Kurulduğu günden bu zamana inşa edildiği sağlam temeller üzerinde hizmet anlayışını asrın gereklerine göre geliştiren Başkanlığımız, camilerdeki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi için zaman zaman ilgili Bakanlık ve Kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Bu bağlamda yerli ve yabancı turistlerce gerçekleştirilen cami ziyaretlerinde Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen Cami Rehberleri marifetiyle İslam dini, tarihi, mimarisi ve sanatına dair doğru ve güvenilir bilgilendirmeler yapılmaktadır."

Genellikle selatin camilerde verilen görevleri alanlar, cami çerisinde yer alan "İslamic İnformation Center - İslami Danışma Merkezi" adı altında bulunan ofislerde çalışmaktadırlar. 

Cami Rehberliğine Kimler Başvurabilir?

Yine, Diyanet'ten yapılan açıklamada bu meslek kolu için aranan şartlar şu şekildedir.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
  2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak, (Editörün Notu; Her ne kadar DİB yüksek öğrenim dese de orta öğrenim mezunları da lisan bilme konusundaki derecelerine göre tercih edilmektedir. Okumak için tıklayınız)
  3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, 
  4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenmiş dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)​​

Cami rehberliği Sınav Şekli ve Konuları

1. Sınav sözlü olarak yapılmaktadır.
2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılmaktadır.

 Cami Rehberliği Sınav Konuları; ​

 a) Mesleki bilgi düzeyi, (70 puan) 
 b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan) 
 c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan) 

Cami rehberi atanma şartları Resmi gazete'de yayınlandı . Okumak için tıklayınız

@erolkaranet - 23.05.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.