@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Haciz Nelere KonulurAlacaklılar için faydalı olacak bilgilere değinmek istiyoruz. Bazı borçlular "neyim var neyimi alacaksınız" diyerek söze başlarlar. Öylesine samimi söyler ki siz bile inanırsınız. hele profesyonel borçlular var ki, nerede is cebinizden çıkartıp para veresiniz gelir. Ama bu her zaman böyle olmaz. Samimi olarak söyleyenler olsa da yalancının çokluğunu da belirtmemiz gerekir.

Yıllarca borçlu takibi yapmış biri olarak söyleyebilirim ki , hani "kirli çıkın" derler ya, öyle borçlular var ki alacaklısından daha refah düzeyi içerisinde yaşadığı halde borcu ödemekten uzak durur. 

Şimdi lafı uzatmadan borçlunun mal varlıkları içerisinde ne var ne yok nasıl araştıracağınızı kalem kalem anlatmaya çalışalım.

 • Borçlu İcra hukukunda borçluya ait taşınır mallar. İcra hukukunca belirtilen ölçütler dahilinde kıymetli eşyalar, avizeler, aynı üründen pahalı olan ikinci eşyaları, tablo, sanat eserleri, ziynetler, kıymetli saatler, otomobil, ağır vasıta araçları, hafif vasıta vs araç türü mal varlıkları 
 • Aynı evde yaşayan eş, evlat gibi şahıslar üzerinde bulunan ziynet eşyaları, (İstihkak iddiası olabilir)
 • Taşınmaz mallar . gayrimenkuller,
 • Kalacak olan miraslara ya da Miras paylarına haciz işlemi uygulatabilir, satışını sağlayabilirsiniz.
 • Sanal paralar
 • Telif alacakları varsa bu alacaklarına
 • Marka haczi yapabilirsiniz
 • İnternetten sağlanan gelirler
 • İşyeri gelirleri
 • Maaşlar ( Emekli maaşı ancak bazı durumlarda haczedilir)
 • Borçlunun üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklarının haczi mümkündür. 
 • İş ya da ticaret yaptıkları kişilerden olan alacakları ..Ticaret yapan borçluların mal sattıkları firmalardaki alacaklarına ulaşarak, alacağı tutarların yine İcra dosyasındaki hesaba aktarılmasıyla alacaklarınızı daha da artırmış olabilirsiniz
 • Banka kasalarında varsa altın, gümüş gibi kıymetli eşyaları
 • Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi. Banka kayıtlarında belirtilen hisse senedi ve tahvil, istihkak,
 • Borçluya ait almış olduğu kiralar varsa bunlara da haciz konularak, kiraların icra dosyasına yatırılması sağlanabilir.
 • Düğün yapan bir borçlunun düğün esnasında takılan takılara haciz işlemi uygulayabilirsiniz.
 • Gerektiğinde iş yerinde satılan mallardan sağlanan ticari kazançlarına el koyabilirsiniz. 
 • Bir başka haciz dosyası yolu ile alacaklı tarafından satışa konulan menkul, gayrimenkul vs den satış sonrası alacaklıya kalacak olan paylara haciz koyabilirsiniz. Alacaklıya ödenen satış sonrası payların icra dosyasına yatırılmasını sağlayabilirsiniz.
 • İflas masasından ortaya çıkabilecek olan paylara haciz koyabilirsiniz.
 • Takip günlerine ya da sonrasına denk gelecek şekilde yapılmış mal satışlarının, araç , gayrimenkul devri vs gibi bunların iptalini sağlayarak (Tasarrufun iptali davası) haciz işlemi uygulatabilirsiniz.. Borçludan mal kaçırmak suçtur.
 • Borçlunun şirketi varsa buradan alacağı gelirlerine, ortaklık söz konusu ise şirketteki payına
 • Mal kaçırma düşüncesi varsa ihtiyati haciz talebi açabilirsiniz
@erolkaranet Son Güncelleme ; 03.05.2021 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.