@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Güvenlik ve Arşiv Araştırması
 TBMM Genel Kurulundan geçen kanuna göre hakkında güvenlik soruşturması yapılacaklar

 •  Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimlerde çalışacak olanlar
 • Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler
 • Üst kademe kamu yöneticileri
 • Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler
 • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler
 • Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel
 • Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler
 • Kaymakam adaylığına atanacaklar
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler
 • Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim-öğrenim görecekler
 • Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumları ile akademi nam ve hesabına diğer eğitim kurumlarında öğrenim görecek öğrenciler
 • Dışişleri Bakanlığında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek

Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanuna göre, güvenlik soruşturması sadece kendisi için yapılacak olup, kişinin eşi veya birinci derece kan ve sıhri hısımları dahil edilmeyecektir. Dolaysıyla hakim savcı olsun, polis olsun, öğretmen olsun, hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup personel hakkında sadece kendisi için güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturmasını Kimler Yapacak 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması; MİT, EGM ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Arşiv Araştırması Nedir ?
Kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik Soruşturması Nedir ?
Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, "terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle" eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

Güvenlik ve Arşiv Araştırması kanunu için tıklayınız

Derleme @erolkaranet - 19.04.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.