@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Siyonistlerin Bayramı Lag BaOmer Nedir.Bugünlerde, Filistin topraklarında hakları olmadığı halde yerleşerek, Ramazan ayı olmasına rağmen binlerce Filistin'li vatandaşlara yapmadıkları zulüm kalmayan işgalci siyonistler. İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramını kutluyor. 

Peki bu neyin bayramıdır, Lag BaOmer Bayramı nedir ?
Lag BaOmer, İsrail’de Pesah ile Şavuot bayramları arasındaki 49 günün 33. gününde kutlanan bir bayramdır. Haftalar anlamına gelen bu bayramda Pesah'tan 7 hafta sonra Tanrı'nın Yahudiler'e Tora'yı verişi kutlanılır. Musevi inançlıların ülkelerini işgal eden baskıcı pagan ordularına karşı başkaldırılarından biri olan Bar Kohba önderliğindeki Musevi inançlıların Roma İmparatorluğu ordularına karşı direnişlerinin zaferle sonuçlandığı günün anısına kutlanan Lag Baomer, aynı zamanda Musevi tarihinin en önemli uluları arasında sayılan Rabi Akiva'nın öğrencileri arasında baş gösteren veba salgınının aniden son bulmasının belli olduğu gündür.

LAG BAOMER OLAYI NEDİR?
Bir başka yönüyle Lag Baomer; Musevi gizemciliğinin en önemli kimliği olarak tanımlanan Ribi Şimon Bar Yohay'ın ölüm yıldönümüne rastlamaktadır. Ribi Şimon Bar Yohay ölümüyle ilgili olarak talebelerine yas tutmak yerine kutlamalara yer vermelerini vasiyet ettiğinden Lag Baomer Musevi takviminde buruk bir kutlama günü olarak tanımlanır.
Pesah’ın ikinci gecesi ile Şavuot arasındaki Omer dönemi, başta Rabbi Akiva’nın öğrencilerinin ölümü olmak üzere, tarihte birçok üzücü olaya sahne olur. Bu yüzden bu dönem evliliklerin yapılmadığı, müzik ve eğlence olmadığı yas günleri olarak kabul edilir. Rabbi Akiva’nın 24.000 öğrencisini öldüren salgın hastalık, Iyar ayının 18’inde mucizevî bir şekilde ortadan kalkınca; Omer sayımının 33. Günü- Lag BaOmer, mutlulukla kutlanmaya başlanır.
Lag BaOmer ayrıca Zohar’ı herkesin anlayacağı şekilde aktaran ve öldüğü günün mutlu bir gün olarak kutlanmasını vasiyet eden Şimon bar Yohay’ın ölüm yıldönümüdür.

RİBİ SİMON BAR YOHAY kimdir?
Ribi Şimon Bar Yohay, Zohar'ın yazarı. "biliniz ki büyük ruhlar dışsal (kişiyi çevreleyen) veya içsel (içini saran) ışıkla doldurulmuştur. dışsal ışıkla doldurulmuş olan ruhlar sırları söylemek yetisine sahiptir. bunu öyle yaparlar ki bu sırları hak etmeyen insanlar anlamazlar.”

İsrail yanlısı Sevivon haber sitesinde konu hakkında şunlar belirtilmektedir.

"Omer döneminin ilk otuzüç günü matem dönemi olarak geçirilir. Saç sakal kesilmez, düğünler yapılmaz ve müzik dinlenmez.
Matemde olmamızın nedeni nedir?
Tora iki bölüme ayrılır; birincisi Tanrı'nın beş kitap olarak Moşe'ye verdiği Yazılı Tora, ikincisi de Yazılı Tora ile birlikte rehber niteliğinde verdiği ve Mişna ve Talmud olarak bilinen Sözlü Tora'dır. Sözlü Tora'yı ise bizlere aktaran Rabi Akiva'dır. 
Rabi Akiva'nın yirmi dört bin öğrencisi vardı. Her biri Tora'nın içerdiği konuların her alanında uzmanlaşmış büyük alimlerdi. Ancak tek bir kusurları vardı - birbirlerine olan sevgi ve saygıda gerekli dereceye ulaşamamışlardı. Bu nedenle yirmidört bin öğrenciye salgın hastalık bulaştı ve Omer döneminin başından 33. günü olan Lag BaOmer'e kadar hepsi öldü. 
Böylesi büyük bir trajedinin Yahudi Halkı'nın gelecek nesillerine neden olduğu felaketi anlamak için şu unsurları aklınızda tutun: Bugün tüm açıklamalarıyla, tüm bakış açılarıyla, tüm boyutlarıyla, tüm derinlikleriyle ve tüm uygulamalarıyla sahip olduğumuz ve öğrendiğimiz tüm Tora Rabi Akiva'ya aittir. Yazılı Tora Moşe tarafından alınmış ve tek bir harf bile eklenmesi yasaktır. Ancak diğer yandan Sözlü Tora ise, nesilden nesile sözlü olarak aktarıldığı için, her nesil kendi bakış açısıyla, kendi anlayışıyla kattığı derinlikle onu daha da zenginleştirir. 
Tora öğreniminin sonu yoktur. Başlangıçta basit anlamıyla okuduğumuz metni sorgulamaya başladığımız zaman Tora'nın gerçekten ne demek istediğini anlayabiliriz. Tora'nın tekrar sorgulanması gereken, basit anlamıyla yetinemeyeceğimiz o kadar çok öğretisi var ki. Bu yüzden Tora alimlerinin engin bakış açılarına, ufuklarımızı genişletecek öğretilerine çok ihtiyacımız var. 
Düşünün, bugün sahip olduğumuz tüm Talmud öğretileri Rabi Akiva ve beş öğrencisine aitse, eğer yirmidört bin öğrencinin sahip olduğu öğretilere de sahip olabilseydik, bugün Tora'nın bulunacağı nokta ne olacak ve daha ne kadar geniş ufuklara yayılabilecekti. İşte bu yüzden Pesah'tan Lag Baomer'e kadar matem tutuyoruz.

Şalom gazetesi ise bayram hakkında şunları belirtmektedir.

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak Şavuot’a kadar devam eden Omer döneminin başında Bet Amikdaş’a Omer sunusu getirilir, ondan sonra tahılların biçilmesine başlanılabilirdi. Tek tek sayılan 49 günün sonunda buğday hasadından elde edilen undan yapılmış iki ekmek Bet Amikdaş’ta Tanrı’ya sunu olarak getirilirdi. Bu şekilde hasat ve ürünlerin bereketinin Tanrı’nın iyiliğinden ve cömertliğinden geldiğinin bilinci ve şükran ifade edilirdi. Biblik zamanlarda heyecanlı bekleyişle geçen bu günler, daha sonra bu dönemde meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle artık müziksiz, neşesiz, kutlama olmayan günlere dönüştü. Rabi Akiva’nın 24.000 öğrencisinin ölümü, Haçlılar dönemindeki Yahudi katliamları, Bar Kohba isyanları sonucunda binlerce Yahudi’nin hayatını kaybetmesi, Holokost’un başlaması, Yahudi tarihinde derin yaralar açtı. Omer sayımının 33. günü, Lag BaOmer’de gerçekleşen mutlu olaylar; Rabi Akiva’nın öğrencilerini öldüren salgın hastalığın yol açtığı ölümlerin durması, Rabi Akiva’nın umutsuzluğa düşmeyerek, öğretilerini aktaracak yeni öğrencileri eğitmeye başlaması, Zohar’ı aktaran Şimon bar Yohay’ın ölüm yıldönümü olması, artık bu sıkıntılı dönemin sonuna gelindiğini belirtir ve Lag BaOmer neşe, coşku ve ışık içinde yaşanır.
Pesah’ın ikinci akşamında başlayan Omer dönemi ve gün gün sayım ile kişisel gelişim adımları Lag BaOmer’den sonra da Şavuot’a kadar devam eder.

@erolkaranet - 30.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.