@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Oruç, Neden Hayırlı Bir İbadettir 


Yaratıldığı günden beri İnsan'ın daima iyiliğini isteyen yüce yaratıcı Allah-u Teala insan için en faydalı ne zararlı ise onu gönderdiği kitaplarla ve elçileriyle bildirmiştir. Ve Allah ne dediyse, ne buyurduysa doğrudur. Asla aksi iddia edilemez. Hal böyle olsa da "pek de nankör" dediği insan başkaldırıcılığını her zaman her çağda göstermiştir.

Yüce kitabımız Kur'an-ı kerim'de Bakara süresi ayet 184'te oruç tutmamız gerektiğini emreden Allah bunun biz kulları için yararlı olduğunu da özellikle belirtir. Yani , oruç insanın olmazsa olmazıdır.

"(Oruç) Sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (tutsun). Zor dayanabilenlerin üzerinde bir yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır). Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız, -eğer bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır." (Bakara Suresi, 184)

Senenin bir ayını ayırarak, ona değer veren Allah c.c , Müslüman kullarına Ramazan ayını işaret ederek bu ay içinde oruç tutmamız gerektiğini emretmiştir. Ve her Müslüman gücü yettiğince, şartları elverdiğince zorunlu nedenleri olmadıkça oruç tutmakla mükelleftir. Keyfi olarak oruçtan uzak duranlar er geç bunun hesabını KESİNLİKLE verecektir. 

Orucun insanlar için pek çok yararı olduğu bilimsel olarak dahi ispat edilmiştir. Bugün modern olarak tanımlanan aslında eskilerden pek farkı olmayan insanın diyetisyenlere gittiğinde duyduğu sözcüklerin arasında orucun şartlarınıa da rastlayabilirsiniz.

Allah ne diyorsa, ona kayıtsız şartsız uymak gerektiğini aslında her insan bilse de kibir ve düşüncesizlikten bunu yapmaktan kendisini uzak tutmaktadır. Hatta zaman zaman öylesine söylenir ki haşa kendisinin Allah'tan çok bildiğini zanneder. Oysa bir damla iğrenç, tiksindirici sudan yaratılmış insanın başkaldırmadan önce yaratılışna bakarak haddini bilmiş olması ona fayda getirecektir.

Pekala oruç insan için neden faydalıdır. ?

 • Allah kulları için iyilik diler. Oruç tutmak da Allah’ın bizim için dilediği iyiliklerden biridir ve gördüğümüz görmediğimiz çok iyilikleri içinde barındırır.
 • Allahu Teala Kudsi hadiste, "İnsanoğlunun bütün yaptığı onun içindir. Oruç müstesna. O benim içindir ve onun mükâfatını ben vereceğim." bundan daha büyük müjde mi olur.
 • Oruç, her şeyden önce bir ibadettir. Bu ibadeti yerine getiren bir Müslüman Rabbinin emrine uymanın derin hazzını tadar ve huzurunu yaşar.
 • Vücudun senede bir ayda olsa dinlendirilmesi gerekir. Zira aylardır ne bulsa yiyen insanın vücudu yorgun düşer. Nasıl ki bir arabanın bakıma alınması için servislere giderek ona bakım yaptırılıyor, aşınmış, çürümüş yerleri değiştiriliyorsa oruçta dinlenmeye alınan vücudu onarmaktadır.
 • Bir gün bile olmayan, sayılı bir kaç saatten ibaret bir zaman içerisindeyemek yememekle insan ne kadar aciz bir duruma düştüğüne şahit olur. Aç kalmamış bir insanın açlığını nasıl bir şey olduğunu aç kalarak düşünmüş olur.
 • İftar saatine yakın açlığı arttıkça bir emir üzerine önünde bulunan çeşit çeşit yemeğe, bardakta duran suya uzanamadığı zaman iradesinin gücünü kontrol eder.
 • Öncelikle orucun manevi amacı aç kalınan süre boyunca normal şartlarda fakir olarak tabir edilen kişileri anlamaktır.
 • Oruç tutan insan, Allah’a ne kadar muhtaç olduğunu, Allah’ın kullarını rızıklandırarak ne kadar büyük bir şefkat sergilediğini anlar.
 • Oruç tutarak Müslümanlar, ihtiyaç sahibi insanların durumunu çok daha iyi anlarlar.
 • Aç haldeyken vücut sanılanın aksine daha az miskin olacağından diğer ibadetlerin gerçekleştirilmesini de kolay kılar. 
 • Oruç, berekettir. Ramazan ayı boyunca sofralara gelen bereket diğer zamanlarda görülmemektedir. 
 • Oruç bağışıklık, sindirim ve sinir sistemlerini olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. 
 • Oruç tutan insan dilini kötü sözlerden sakındırır. kalp kırmaktan, incitmekten uzak tutar.
 • Herhangi bir kötü durumdan sadece" Ben oruçluyum " diyerek kurtulabilir
 • Oruç, insanı dünyevi hırslardan ve gizli azaplardan korur.
 • Oruç, bizi dünyada kötülüklerden sakındıran, ahirette cehennemden koruyan ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan önemli bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz şu müjdeyi veriyor: 'Kim inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır' “denildi.
 • Oruç yalnız Allah için  tutulan bir ibadet olduğu için sınırsız sevap kazandırır ve kişiyi takva sahibi kılar. 
 • Oruç tutan insan cennette sadece oruç tutanların girebileceği ''Reyyan'' denilen özel bir kapıdan girecektir.. 
 • Oruç, ciddi bir sabır sınavıdır. Allah’ın verdiği nimetlere gün boyu el sürmeyen insan, hem sabır sınavını başarmış hem de yoksul ve ihtiyaç sahibi insanların durumlarını yaşayarak öğrenmiş demektir. 
 • Oruçla nefis mücadelesine alışılır, hayatın zorlukları yenilir, ahiret saadetine erişilir.
 • Oruç, kötülüklerden koruyan bir kalkandır (Buhari, savm, 9). 
 • Oruç günahların bağışlanmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendir (Buhari, savm, 
 • Oruç, insanın kendisi ile barışık olmasını, özü ile sözünün aynı olmasını saglar (Buhari, savm, 8).
 • Oruç, bir yıl yorulan insan bedenini dinlendirir ve ona sağlık kazandırır (Keşfu'l- Hafa, C.2, s.33).
 • Oruç, insanları suç ve günah işlemekten alı kor (Buhari, savm,5). 
 • Oruç kul olmamızı hatırlatır. Ve bu emre itaatle Allah'a teslim olmamızı ve bunun karşılığında büyük bir sevaba erişeceğimizi biliriz.
 • Oruç, insanı disiplinli olma yönünde eğitir. Disiplinli biri olmasını sağlar. Nitekim Resûl-i Ekrem, hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun mutlaka kişinin davranışlarına olumlu yansımaları olacağına dikkat çekmiştir (Müsned, V, 363; Buhârî, “Ṣavm”, 2, 10).
 • Nefis terbiyesi için özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yüksek ahlâkî erdemlerle bezenir, yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsatı bulur
 • Oruç kuvvetli bir sorumluluk bilinci kazandırdığından insanın Allah’a, kendisine, ailesine, içinde yaşadığı topluma, başka insanlara, çevreye, evrendeki bütün canlı ve cansızlara karşı sorumlu bir varlık olduğunu kavramasına yardımcı olur.
 • Diğer taraftan orucun ruh ve beden sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkiye sahip olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur (meselâ bk. eṭ-Ṭıbbü’l-İslâmî, sy. 2 [1982], s. 601-606; sy. 3 [1984], s. 384-390; sy. 4 [1986], s. 531-538, 698-702, 707-714).
 • Oruç, insanın, insaniyetten gelen idrak ve şuur sahasını berraklaştıran, riyazet yoluyla insanın nefsine dizgin vuran, şuur altını üstüyle barıştıran bir ibadet olması açısından ayrı bir önemi haizdir.
 • Rasulüllah (s.a.v.): "Sahur yemeğini yeğiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır."(Razi, Tefsir, V, 75, Tahran tarihsiz (Ofset).) buyurmuştur. Bereket olduğu şuradan belli ki, sahur yemeği yiyen bir kim­se gündüz açlığa daha çok dayanıklı olur.
 • Hz. Ebu Hürayra’nın Rasulüllah’ tan rivayet ettiği bir hadis-i kudsîde "Kullarımın en sevimlisi iftarı son derece acele yapanlarıdır." Buyrulmuştur. İnsanın llahın huzurunda sevimliolmasından daha güzel ne olabilir.


Derleme @erolkaranet

Kaynaklar : 
Kuran-ı Kerim Bakara süresi
Hadisi Şerifler
Diyanet İslam Ansiklopedisi
Diyanet Dergi

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.