@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner
İcra ev Zabıt Katipleri Uygulama Sınav Metinleri Açıklandı
Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere alımı daha önce ilan edilen icra ve zabıt katiplik sınavına katılacak olan adayların uygulama sınavında yazdırılacak olan metinler yayımlandı.

Adalet bakanlığı tarafından istihdamı planlanan 3.605 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi ve  814 Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınavı Metinleri bakanlığın web sitesinde yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde "Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 26 Nisan 2021 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli 3.605 zabıt kâtipliği ve  814 Sözleşmeli İcra Katipliği uygulama sınavında ve adaylara yazdırılacak metinler Personel Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Daire Başkanlığı web sitelerinde yayınlandı

3.605 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Uygulama Sınavı Metinleri için tıklayınız

814 Sözleşmeli İcra Kâtibi Uygulama Sınavı Metinleri için tıklayınız


Etiket

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir