@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi


Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi

Tarih
İL 
VERGİ DAİRESİ ADI 
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Faaliyet
Adı Soyadı/Unvanı

FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER
Motorlu nakil vasıtası kullanılıyor mu ?
Faaliyet sabit işyerinde mi yapılıyor ?
Faaliyetin seyyar/gezici olarak mı yapılıyor ?
İşçi-çırak veya kalfa çalıştırılıyor mu ?
Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunuluyor mu ?

Diğer bilgiler (*);

(*) Bu bölüme, faaliyetin sabit işyerinde yapılması halinde işyerinin yıllık kira tutarı, işyeri kendi mülkü olanların emsal kira bedeli ile faaliyetin yapılmasına ilişkin diğer hususlar yazılacaktır.


İKAMETGAH ADRES BİLGİLERİ
MAHALLE
CADDE
SOKAK
SİTE
BLOK
BİNA NO
DAİRE NO
POSTA KODU
İLÇE
İL
EV TEL
CEP TEL

İŞ ADRES BİLGİLERİ

MAHALLE
CADDE
SOKAK
SİTE
BLOK
BİNA NO
DAİRE NO
POSTA KODU
İLÇE
İL***********************

DİĞER BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
 ESNAF VERGİ MUAFİYETİ BELGESİ (*)
(GVK Madde 9/10 Kapsamında Olanlar İçin) 

İli: 
Belge No : 
Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü: 
T.C. Kimlik No : 
Vergi Kimlik No : 
Adı Soyadı : 
Faaliyetin Türü : 
İkametgah Adresi : 
Telefon Ev : 
Telefon Cep : 
Belge Geçerlilik Tarihi : .../…./…... 

Vergi Dairesi Müdürü 

Ürün Satışlarına İlişkin Bölüm (**)
Ürünün Cinsi
Ürünün Miktarı/Adeti
Ürünün Toplam Bedeli


(*) Bu belge, mükellefin talebi üzerine Gelir Vergisi Kanununun vergiden muaf esnaf başlıklı 9 uncu maddesindeki yetkiye istinaden verilmiştir. 
(**) Bu bölüm internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılan satışlarda doldurulacaktır.

*******************

FARKLI BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
ESNAF VERGİ MUAFİYETİ BELGESİ 

İli : 
Belge No : 
Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü: 
T.C. Kimlik No : 
Vergi Kimlik No : 
Adı Soyadı : 
Faaliyetin Türü : 
Varsa İş Adresi : 
İkametgah Adresi : 
Telefon Ev : Cep : 
Belge Geçerlilik Tarihi : …../…../20… 


 Vergi Dairesi Müdürü  

Bu belge, mükellefin talebi üzerine Gelir Vergisi Kanununun vergiden muaf esnaf başlıklı 9 uncu maddesindeki yetkiye istinaden verilmiştir.

@erolkaranet - 30.04.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.