@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Denetimli Serbestlik Talep Dilekçesi
Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir.

Denetimli serbestlikten yararlanma dilekçesi tebligat için, hükümlünün cezasını çektiği cezaevine bağlı İnfaz Hakimliği’ne gönderilmelidir. Dilekçe buradan İnfaz Hakimliği’ne gönderilir ve hükümlünün şartlı salıverilme şartlarının oluşup oluşmadığı kontrol edildikten sonra, sonuç hükümlüye beyan edilir.

 Avukat tarafından düzenlenebilecek Dilekçe Örneği

…. CEZA İNFAZ KURUMU’NA 
veya
 İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE
veya
… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA/

ESAS NO : 2000/00 esas
KARAR NO : 00/00
İLAMAT NO : 0000/000
İSTEM SAHİBİ (HÜKÜMLÜ) :
T.C. No: : 
HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ :
VEKİLİ Av..     

KONU : Denetimli serbestlikten yararlanma talepli başvuru dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                     :

 1. Müvekkilim, ….. suçundan …. . Ceza Mahkemesi’nin …/…. E …/… K. sayılı dosyası üzerinden … yıl …. ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.
 2. Bu kararı sonrasında …./…./201… tarihinde cezaevine girmiş bulunmakta ve halen ……… isimli ceza infaz kurumunda …….  bulunmaktadır
 3. Müvekkilimin cezaevinde geçirmesi gereken … ay cezası kalmıştır.
 4. Müvekkil denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaktadır. Sabit ikametgâhı vardır. 
 5. Müvekkilin (Anne babasına ve/veya eşine, çocuğuna bakması da gerekmektedir.Ailesi zor durumdadır:
 6. Aynı zamanda müvekkilim .... yıldır ticaretle uğraşmakta olup işletmesi de yokluğunda zor durumda kalmıştır. 

İSTEM VE SONUÇ : Müvekkilimizin hapis cezasının kalan kısmının ilgili hüküm doğrultusunda denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesini saygıyla talep ederiz
. …/ …/ …

 Vekili Av.
Ad Soyad

***********

Kişinin bizzat kendisi tarafından verilebilecek  Dilekçe Örneği

…. CEZA İNFAZ KURUMU’NA 
veya
 İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE
veya
… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA/

ESAS NO : 2000/00 esas
KARAR NO : 00/00
İLAMAT NO : 0000/000
İSTEM SAHİBİ (HÜKÜMLÜ) :
T.C. No: : 
ADRESİ :
     

KONU : Denetimli serbestlikten yararlanma talepli başvuru dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                     :

 1.  ….. suçundan …. . Ceza Mahkemesi’nin …/…. E …/… K. sayılı dosyası üzerinden … yıl …. ay hapis cezasıyla cezalandırıldım.
 2. Bu kararı sonrasında …./…./201… tarihinde cezaevine girmiş bulunmakta ve halen ……… isimli ceza infaz kurumunda …….  bulunmaktayım
 3. Cezaevinde geçirmesi gereken … ay cezam kalmıştır.
 4. Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak için gerekli şartları taşıdığıma inanıyorum.
 5. Sabit ikametgâhım vardır. Adresim dilekçemde kayıtlıdır.
 6. Bakmakla yükümlü olduğum (Anne babam ve/veya eşim, çocuğum ) ailem olup, geçim zorluğu içerisindedir.(Buraya aile durumunuzu farklı şekilde yazanbilirsiniz. Aileden birinin hastalık durumu, yatalak hali, vs) 

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıdaki nedenlerden dolayı hapis cezamın kalan kısmının ilgili hüküm doğrultusunda denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesini saygıyla talep ederim
. …/ …/ …

HÜKÜMLÜ ADI SOYADI İMZA 

@erolkaranet - 27.04.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.