@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Cezaevi Görüş Talebi Dilekçe Örneği

Tutuklu ve Hükümlüyü kimler ziyaret edebilir?

 Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelik madde 8 ziyaret edebilecek kişileri başlığı altında şunlara yer vermiştir.

Ziyaret edebilecek kisiler
Madde 9  Hükümlü ve tutuklular; esi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, esinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardes çocuğu, esi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların esleri ile vasisi ve kayyımıyla görüsebilir.

(Degisik fıkra:RG-28/07/2007-26596) (Degisik birinci cümle:RG-6/11/2009-27398) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dısında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun teblig edildigi tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, agır hastalık, dogal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanagını ortadan kaldıracak yerlesim yeri degisikligi gibi zorunlu hâller dısında degistirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadıgı konusunda kolluk aracılıgıyla arastırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.(Degisik fıkra: RG-5/12/2018-30616)  Aynı ceza infaz kurumu ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulundugu yerleskedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada sayılan kisilerden olmaları sartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Cumhuriyet bassavcılıgının yazılı emri ile birbirleriyle görüsebilir.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dısındaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar dısında kalan kisilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması halinde Cumhuriyet bassavcılıgı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm, agırlastırılmıs müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

(Ek fıkra:RG-13/1/2018-30300) Çocuk hükümlü ve tutukluların üç kisilik liste kapsamındaki kisiler
tarafından ziyaret edilebilmeleri için çocugun anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır.  

(Ek fıkra:RG-13/1/2018-30300) Ziyaretçinin ergin olmaması halinde ziyaretçi çocugun da anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır.

İşte Cezaevi Görüş Talebi Dilekçe Örneği


................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Halen ............................ .............  Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu / hükümlü / hüküm özlü olarak bulunan ve yakınım (yakınlık derecesi yazılacak) olan aşağıda açık kimliği yazılı …...............................................…… şahıs ile görüşmek istiyorum.

Gerekli iznin tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…./…..

Ad Soyad

İmza


ZİYARETÇİNİN
T.C. Kimlik No :
ADI :
SOYADI :
ANA ADI :
BABA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
ADRES :


ZİYARET EDİLENİN
ADI :
SOYADI :
ANA ADI :
BABA ADI :


Not :Nüfus Cüzdan fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

@erolkaranet - 28.04.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.