@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam


Maske Takmamaktan Cezanız Var mı ? Sorgula Bul Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla cezai yaptırım düzeyinde tutulan maske takmama cezası internet üzerinden sorgulanabiliyor. 

Maske takmama dolayısıyla cezai yaptırımla karşılaşan vatandaşlar, maske cezası sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. 

Peki, maske cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? 

İşte, E-Devlet ve vergi dairesi maske cezası sorgulama ekranı 

İnteraktif vergi dairesi dışında vergi dairelerine giderek de sorgulanabilen maske cezası, 900 TL'den başlamaktadır. Dayandığı kanun maddesi şu şekildedir;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

E-DEVLET ÜZERİNDEN MASKE CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ WEB SİTESİÜZERİNDEN MASKE CEZASI SORGULAMA

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Göre Kesilecek Cezalar

Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22.06.2020 tarihinden itibaren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, ülke genelinde 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır. Geçmiş dönemlerde, sokağa çıkmama kuralına uymayanlara 3.150 TL, genel itaatsizlikten dolayı maske takmayanlara 392 TL idari para cezası uygulanıyordu. Ancak daha sonra ülke genelinde uygulama birliği sağlanması adına maske takma zorunluluğuna uymayan herkese 900 TL idari para cezası kesilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından, bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin, izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymamasının suç olduğu belirtilmiştir. Vatandaşların sağlığını bu şekilde tehdit eden kişinin, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilmiştir. Yine aynı şekilde bulaşıcı hastalık şüphesiyle muayene ve tetkikat yapan sağlık personeline direnenler de Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında cezalandırılabilir. Belirtilen fiiller kapsamında kalmasa bile salgına karşı yetkili kurumların aldığı diğer tedbirlere uymayanlar, fiilin mahiyetine göre 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezasına çarptırılabilir.

Maske Takmama Cezasına İtiraz Dilekçesi Nereye Verilecektir?

Koronavirüs kapsamında Kabahatler Kanunu uyarınca maske takmadan sokakta bulunan kişilere polis ve zabıta tarafından yapılan denetimler sonrasında kesilecek olan 900 TL idari para cezasına kişinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre; idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi (anlatma, bildirme) tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 

Cezaya Karşı Peşin Ödeme İndiriminden Yararlanmak İçin Başvuru Süresi Nedir?

İdari para cezası uygulanan kişiler, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir veya bu süre içerisinde cezanın dörtte üçünü (3/4) ödeyebilirler. Yani, dava yoluna başvurmadan önce idari para cezası dörtte bir (1/4) oranında indirimli olarak ödenebilmektedir. Özetle, uygun bir şekilde maske takma zorunluluğuna uymayanlara veya maske takmayanlara kesilen 900 TL idari para cezası peşin ödeme indiriminden faydalanılarak 675 TL olarak ödenebilmektedir. Yani peşin ödemede %25 oranında indirim yapılmakta ve 900 TL cezanın 225 TL’si alınmamaktadır.

 İdari Para Cezasının Ödeme Yöntemleri

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen ve kesinleşen idari para cezaları malmüdürlüklerine ya da vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir. Ödeme safhasına gelen ceza tutarı vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için vergi dairesine bizzat başvurulması veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 442 seri no.lu Tahsilat Genel Tebliği’ne göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani dava açma hakkını engellememektedir. Maske takmama sonucunda idari para cezası olarak vatandaşlara kesilecek olan 900 TL cezanın kesinleşmesinden sonra sorgulanması interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecek ve ödenebilecektir.


Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam