@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Kireç Kuyusu Kazılırken Gülümseyen Ölü
Sırlarıyla İstanbul'un hemen hemen her yanında onlar var.. Ve nice İstanbullular var ki, onlardan bihaber İstanbullu olduklarını söyler. 

Her yıl 29 Mayıs Fetih günü kutlanır Fatih Sultan Mehmet hanın kabrinde törenler düzenlenir. Sultana methiyeler dizilir. Bir hafta mehter dinlenir, Sultana ve askerlerine dualar edilir. Ne var ki, o askerlerin hakkında kimseye bir şey sorulmaz. O askerler nicedir bilinmez. Lakin onlar orada burada. Hemen yanımızda. Belki de aldırmadan gezdiğim bir sokakta. Bir hazirede, bir yol kenarında..

Geçenlerde Şehzadebaşı'nda bulunan "En güzel askerler" kabrinden bahsetmiştik.  Bu kez size bir garip mezardan daha söz edeceğiz. Bildiğiniz gibi, İstanbul’un fethine katılan askerler Ni’mel Ceyş olarak adlandırılmaktadır. Hani o kutlu müjdeye erenler.. “Le-tüftehanne’l-Kostantiniyye veleni’me’l-emîrü emîrühâ veleni’me’l-ceyşü zâlike’l ceyş” (Konstantiniyye elbet feth olunacaktır. Onu fetheden emîr ne güzel emîrdir ve o ordu ne güzel ordudur) 

Fethin anlatıldığı yazılı kaynaklarda askerlerin daha çok sur civarında şehit olduğu ve daha sonra şehit edildikleri yerlere defnedildiği bilgisi aktarılmaktadır. Rumeli Hisarı'ndan başlayan, Edirnekapı'ya, Ahirkapı (son kapı demek), Eyüp'e, Cerrahpaşa'ya kadar uzanan bir mekanda binlerce şehit vardır. Fatih’de 175, Eyüp’de 31, Beşiktaş’da 2, Zeytinburnu’nda 8, Beyoğlu’nda 14, Üsküdar’da 13, Beykoz’da 4, Bakırköy’de 1, Sarıyer’de 2, Çatalca’da 2 fetih şehidi yani kutlu askerlerin kabri olduğu belirtiliyor.

Ve işte bunlardan biri daha..

Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami avlusunda bir garip kabri görünce kim olduğunu araştırdık. Her ne kadar kitabede yazan Osmanlı Türkçesinin meali pek bir şey anlatamasa da araştırmalarımızda bir sır kapısının daha aralandığını gördük.


KİREÇ KUYUSU KAZILIRKEN BULUNAN NAAŞ..

Fetih Askeri (Ni’mel Ceyş)   GÜLZAR BABA

Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi  No:355’te bulunan  Mihrimah Sultan Camii şadırvan avlusunda kabri bulunmaktadır. 
Rivayetlere ve kabir taşında yazan bilgilere göre 1820 yılında camide yapılan bir onarım çalışmaları sırasında bir kireç kuyusu kazılırken, gülümseyen ve çürümemiş bir naaş  meydana çıkmıştır. Hakiki ismi belli olmamakla beraber bu kişi keramet ehli sayılmış ve kabir yapılmıştır. 
Mezar taşında cesedin bulunuş hikayesine yer verilmiştir. Bu tarihten itibaren kabir Gülzâr Baba olarak anılmaktadır. 


Mezar taşında şöyle yazılıdır.

Hüvel  Bâki
Eyyâm-ı kerâmet-irtisam-ı Cenâb-ı  Şehinşâhîde
İşbu  Câmi-i Şerîfin ba’z-ı  tâ’mirine mübâşeret
Ve işbu mahal hafr olundukta bir cesed-i pâk
Alâmeti zuhûra gelüp ve o gece âlem-i menâmda
Eşhâs-ı müteaddiye nehc-i vâhid üzre izhâr-ı kerâmetle görülen 
Gülzar Baba Ruhuna el-Fâtihâ
Fi  sene 1236 Safer (1820) Yevm-i Perşembe 23

Kabir, kare taban üzerinde pehleli ve başlıksız olarak yer almaktadır. Silindir şeklinde, kitabeli  bir baş şahidesi bulunmaktadır. Bunun yanında tahminen sonradan eklenen mermer şahideye latin harfleri ile kitabe yeniden yazılmıştır. Kabir bakımlı haldedir. Ziyarete açıktır.
Kim olduğu zamanı bilinmemekle beraber keşfen tesbit edilen kabir, surdibinde olduğu için ve kaynaklarında belirttiği şekliyle İstanbul fethine katılmış Fatih Sultan Mehmed Han’ın mutlu askerlerinden olma ihtimali yüksektir.
Gülzâr Baba’nın ruhuna el-Fâtiha

KAYNAK
Istanbul Risaleleri  5.cilt Ord.Prof.A.Süheyl ÜNVER
İBB İstanbul Fatih Türbe, Hazire ve Kabirleri


Derleme @erolkaranet - 02.03.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.