@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kamuda, Makam Aracı Hakkına Kimler Sahiptir
237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 4. maddesinde kimlere makam aracı verileceği düzenlenmiş olup bunlar aynı kanunun 1. ve 2. sayılı cetvellerinde belirtilmiştir.

İşte makam aracı verilecek olanlar 

1. Sayılı Cetvel

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
 • T.B.M.M Başkanlık Divanı üyeleri, Komisyon Başkanları, Grup Başkanları ve Grup Başkanvekilleri
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Bakanlar
 • Genelkurmay Başkanı
 •  Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kumandanları 
 • Elçilikler ve daimi delegelikler (Yurtdışında bulundukları sürece)
 • Daimi Askeri Temsilcilikler Başkanlıkları (Yurtdışında bulundukları sürece) 
 • Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği 
 • Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 • İl Valileri
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili 
 • Yargıtay Başkanı
 • Danıştay Başkanı
 • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
 • Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
 • Sayıştay Başkanı 
 • Cumhuriyet Başsavcısı 
 • Danıştay Başkanun sözcüsü
2. Sayılı cetvel

 • TBMM Genel Sekreteri
 • Kamu Başdenetçisi 
 • Üniversite Rektörleri 
 • Diyanet İşleri Başkanı 
 • Genelkurmay 2 nci Başkanı ve (J) Başkanlıkları 
 • Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kurmay Başkanlıkları 
 • Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları
 • Jandarma Genel Kumandanı 
 • General veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen diğer bütün makamlara 
 • Bakanlıklar Müsteşarları 
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanları 
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 
 • Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri 
 • Kaymakamlıklar 
 • Emniyet daireleri (Kullanılması zaruri olan taşıtların adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirtilir.)
@erolkaranet - 24.03.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.