@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İşi Kendi Bırakan İşçi İçin İşyeri Tutanak Örneği

İŞİ KENDİ İSTEĞİYLE BIRAKAN ÇALIŞAN HAKKINDA TUTANAK

Tarih ve Sayı : …....... / ...........

İŞÇİNİN
Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Görevi :
Adresi :

Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan ……………………………..’nın ……/…../ …….
günü saat……..da işi bıraktığını ifade ederek, neden belirtmeksizin işi terk ettiği tespit edilmiştir.
Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi / manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine söylenmiştir.
İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır. …../……/…….

TANIKLARIN
Adı Soyadı
T.C Kimlik no 
Görevi :
İmzası

Adı Soyadı
T.C Kimlik no 
Görevi :
İmzası

*****

İNSAN KAYNAKLARI YETKİLİSİNE ( VEYA     PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE)

Şirketimiz çalışanlarından  ………………………………..’ın …./…./…. tarihinde sebepsiz olarak ‘’işi bırakıyorum’’ diyerek işyerini terk etmesi, istifa ederek ayrılmış sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre kendisinden ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıyla
Kayıtlardan düşülmesi işlemini gerçekleştirilmesi ricasıyla gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

İŞVEREN veya vekili

Derleme @erolkaranet - 15.03.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.